De twee wrakken vertonen sporen van brand. Dat komt overeen met wat we weten van het lot van Drake­.

Vloot van Francis Drake ontdekt bij Panama

Twee gevonden wrakken kunnen wellicht leiden naar de laatste rustplaats van de zeeheld sir Francis Drake.

Bij Portobelo in het huidige Panama zijn twee wrakken ontdekt die kunnen leiden tot de vondst van het stoffelijk overschot van Francis Drake, een grote Britse zeeheld. Het lijkt erop dat het de resten van de Elizabeth en de Delight zijn, waarmee Drake­ tijdens zijn laatste reis naar de Nieuwe Wereld voer, eind 16e eeuw.

Francis Drake overleed aan dysenterie

Historici weten dat de twee schepen in 1596 door de Britten in brand zijn gestoken omdat ze in Spaanse handen dreigden te vallen. Een paar dagen tevoren had Francis Drake, die aan dysenterie gestorven was, al een zeemansgraf gekregen.

Als de twee schepen echt die van Drake blijken te zijn hoopt Deeptrek, het Britse duikbedrijf dat de vondst heeft gedaan, ook Drakes met lood beslagen kist op de zeebodem aan te treffen.

Uit analyses blijkt dat de wrakken verkoold zijn en dat de potten en nagels van het schip uit het eind van de 16e eeuw stammen. Nader onderzoek moet de theorie verder onderbouwen.

Bekijk ook ...