Hoe komt Afrika aan zijn naam?

Vanaf wanneer heet het continent Afrika al zo?

Op Romeinse mozaïeken werd Afrika afgebeeld als een vrouw met een soort ‘olifantenhoed’.

Historici hebben vele verklaringen voor de naam Afrika. De meest waarschijnlijke is dat de Romeinen het continent naar de Noord-Afrikaanse berberstam de ‘Afriërs’ noemden. De Afriërs woonden in
grotten in de buurt van Carthago, aartsvijand van de Romeinen, in het huidige Tunesië. Toen de Romeinen in 146 v.Chr.

Carthago met de grond gelijk maakten, werd het een Romeinse provincie die ze ‘Africa’ doopten omdat de Afriërs zo loyaal waren aan het Romeinse bestuur. Het Latijnse ‘-ca’ betekent ‘land’. Afrika betekent dus ‘het land van de Afriërs’.

Een andere verklaring is dat het woord is afgeleid van het Latijnse woord voor ‘zonnig’ (‘aprica’) of het Oud-Griekse ‘aphrike’ (‘zonder kou’). De naam zou ook kunnen verwijzen naar het Egyptische ‘af-rui-ka’ – ‘zich omdraaien naar de opening van Ka’. Ka was in de Egyptische mythologie de levenskracht van de ziel. ‘Af-rui-ka’ betekent hier ‘de geboorteplaats van Ka’.