Hoeveel boeven moesten naar Australië?

Waar kwamen de gevangenen voor Australië vandaan?

Van de 162.000 strafgevangenen die naar Australië werden gestuurd, kwam tegen de 70% uit Engeland of Wales.

Van 1788 tot 1868 werden 162.000 strafgevangenen van Groot-Brittannië naar Australië gestuurd, met in totaal 806 schepen. De deportaties werden als een genadig alternatief voor de doodstraf beschouwd, en het doel was aanvankelijk – geheel volgens de moraal van die tijd – criminelen een heropvoeding te geven.

Vanaf begin 19e eeuw moesten gevangenen echter vooral de kolonie versterken. De Australische gouverneur Philip (1788-1792) bedacht een systeem waarbij de gevangenen hun eigen beroep gingen uitoefenen, ongeacht hun misdaden.

Ze bewerkten het land en bouwden wegen, dammen, bruggen en ziekenhuizen. De Australische bevolking groeide snel van 30.000 in 1821 tot een miljoen rond 1850. Toen had de kolonie genoeg arbeidskracht, en de deportaties stopten.

Van de gevangenen kwam rond 70% uit Engeland of Wales, en 24% uit Ierland en Schotland. Bij de vroegste transporten was nog een kwart vrouw, daarna was er pas echt een vrouwentekort.