Hoe lang was er apartheid?

Hoe lang waren er wetten die apartheid voorschreven?

Apartheid werd in Zuid-Afrika officieel in 1948 ingevoerd. In de praktijk leefden de rassen echter al gescheiden sinds de Hollanders en de Britten Zuid-Afrika in de 17e eeuw tot kolonie maakten. Als politiek begrip kwam het woord apartheid in de jaren 1930 in zwang. Eind jaren 1940 werd apartheid een belangrijk onderdeel van het politieke programma van de nationalistische partij, die dik won.

Krachtens de eerste wetten, uit 1948, werd het gemengde huwelijk verboden en werden veel banen aan blanken voorbehouden. Vanaf 1950 werd huidskleur geregistreerd, en het jaar daarna werden zwarten naar een soort reservaten of thuislanden gestuurd, op basis van hun afkomst.

In 1990 schafte Zuid-Afrika de meeste apartheidswetten af, en in 1994 werd er met de verkiezing van ANC-leider Nelson Mandela tot president officieel een punt gezet achter 46 jaar apartheid.

Apartheid is in 1948 door de nationalisten ingevoerd, met D.F. Malan voorop.