Zhang Zhensi/Shutterstock

Het prikbord: Wie was Mao Zedong?

‘Macht komt uit de loop van een geweer,’ zei Mao Zedong. Maar wie was hij eigenlijk? Wij geven je de wetenswaardigheden over Mao – in slechts 5 minuten weet je het belangrijkste.

Mao Zedong: Levensloop

Geboren: Shaoshan, China.

Studie: Lagere school, studie van klassieke teksten, opgeleid als leraar.

Was: Guerrillastrijder, staatsleider, partij-ideoloog.

Bekendste werk: Het Rode Boekje, een samenvatting van zijn politieke gedachtegoed, verstrekt aan alle soldaten.

Burgerlijke staat: Mao trouwde vier keer en had tien kinderen.

3 hoogtepunten in zijn leven ...

  • Mao was de zoon van een rijke boer. Daardoor kon hij tot zijn vreugde doorleren en leerde hij bijvoorbeeld klassieke Chinese teksten lezen.

  • Mao trouwde op zijn 27e met leraarsdochter Yang Kaihui. In tegenstelling tot de meeste andere huwelijken in China waren de twee uit liefde bij elkaar gekomen.

  • Als guerrillaleider kwam Mao dankzij zijn revolutionaire leger in 1949 aan de macht na een lange burgeroorlog. Hij werd de leider van de Volksrepubliek China.

... en 1 dieptepunt

  • Mao’s beleid mislukte. Een poging tot industrialisatie leidde tot dwangarbeid en hongersnood. Miljoenen Chinezen verhongerden of werkten zich dood.

Belangrijkste ideeën

Verandering vergt geweld
De Chinese maatschappij lijdt onder oude normen en de elite deelt de lakens uit. Dat moet anders: de massa’s moeten het land besturen. Omdat de heersende klasse zijn privileges niet vrijwillig zal opgeven, moeten de revolutionairen naar de wapens grijpen. Macht komt uit de loop van een geweer, zo stelde Mao.

Armen zijn de revolutionaire kracht
Er bestaan drie werelden. De supermachten VS en de Sovjet-Unie vormen de eerste, Europa, Canada en Japan de tweede. De overige landen behoren tot de derde wereld. Vanwege armoede en zwak bestuur kunnen hier revoluties uitbreken. Die zullen zich verspreiden naar de tweede en eerste wereld, en het maoïsme zal wereldwijd zegevieren.

Volk moet heropgevoed
Mao’s leer neemt een speciale plaats in binnen het communisme doordat hij de boeren in plaats van de arbeiders centraal stelt. De boeren moeten de grondbezitters en industriëlen aanpakken en het maoïstische China opbouwen.

Anders dan andere communisten beschouwt Mao de revolutie niet als het einddoel. Integendeel: omdat het volk vasthoudt aan oude tradities, moet de eerste revolutie gevolgd worden door een tweede. Die duidt Mao aan als de culturele revolutie.

Tijdens deze nieuwe revolutie moet het volk heropgevoed worden om nuttige burgers te creëren. Intellectuelen moeten op het land gaan werken. De heropvoeding van het volk gaat gepaard met een ijzeren discipline. Chinezen die zich niet naar de nieuwe orde willen schikken, worden in elkaar geslagen, gemarteld of vermoord.

Volgens historici zijn er tijdens de 27 jaar dat Mao aan het bewind was tot 70 miljoen mensen omgekomen.

Mao en zijn revolutionaire troepen verbleven van 1937 tot 1948 in Yan’an in Midden-China.

© iamsnyg.com & info@tour-beijing.com

Mao beïnvloedde het idealisme

... toen westerse jongeren in de jaren 1960 zijn gedachtegoed omarmden. Zij wilden zich ook verzetten tegen de gevestigde normen.

Het idealisme, het idee van de ideale, maoïstische samenleving waar het volk de dienst uitmaakt, deed opgeld in deze jaren.

Wist je dat ...

... Mao niet alleen een kettingroker was, maar ook zijn eigen sigarettenmerk Zhongnanhai had?

De voorzitter was berucht om zijn tabaksadem, maar als iemand er iets van durfde te zeggen, had Mao zijn antwoord paraat: ‘Roken is een goede oefening in diep ademhalen.’