Wanneer werd goud waardevol?

Hoe lang beschouwen we goud al als een buitengewoon waardevol materiaal?

In een grafcomplex bij Varna in Bulgarije zijn in 1973 3000 gouden siervoorwerpen gevonden van in totaal zes kilogram.

Goud wordt sinds de vroege bronstijd 6500 jaar geleden al door mensen gewaardeerd en gebruikt. De tot nog toe oudste voorwerpen van bewerkt goud zijn gevonden in Bulgarije en stammen uit 4600 tot 4200 v.Chr.

Goud is zacht en eenvoudig te bewerken. En het behoudt zijn glans, terwijl de meeste andere metalen roesten of groen uitslaan. In de oudheid lag het daarom voor de hand om sieraden en decoratieve voorwerpen van goud te maken. Door zijn zachtheid is het voor gebruiksvoorwerpen daarentegen juist ongeschikt.

Rond 3100 v.Chr. legden de Egyptenaren als eersten de waarde van goud vast. Onder de vroege farao’s werd bepaald dat goud 2,5 keer zo veel waard was als zilver.