De Pers Zarathoestra verhaalde van de tweestrijd van de mens tussen goed en kwaad.

Welk geloof was er vóór Mohammed?

Welk geloof hadden Arabieren en Perzen vóór Mohammed?

Mohammed werd rond 570 geboren en stierf in juni 632. Na zijn openbaringen en de verovering van Mekka in 620 breidde de islam zich over het Arabische schiereiland uit. Voordien geloofden de
Arabieren in vele goden, geesten, duivels en monsters. Oppergod Hoebal leek op een mens en zijn beeld werd bij de Ka’aba in Mekka aanbeden.

Toen de Arabieren delen van Perzië (Iran) innamen, werd de islam er de hoofdgodsdienst en verdrong de leer van Zarathoestra, die 1200 jaar de staatsgodsdienst geweest was. Net als het christendom en de islam was die leer dualistisch: je moet het goede nastreven en het kwade bestrijden.

Bekijk ook ...