Wat was de eerste nonnenorde?

Vrouwen mochten in de 6e eeuw al lid worden van de benedictijnen.

Al in de 4e eeuw gaven de eerste vrouwen hun aardse leven op om zich helemaal aan God te wijden. ¨

Er bestonden nog geen nonnenkloosters, dus de vrome vrouwen moesten thuisblijven. Dat was vaak lastig, want de familie wilde hen liever uithuwelijken aan een rijke man dan aan Jezus. In de 5e eeuw ging de kerk echter nonnenkloosters bouwen, waar de vrouwen niet meer lastiggevallen werden door hun familie. Het is niet bekend hoe de eerste nonnenorde heette. De orde der benedictijnen, gesticht rond 500, is de eerste waarvan het zeker is dat er vrouwen werden toegelaten.

Oorspronkelijk was het een orde van monniken, maar niet lang na de oprichting waren ook vrouwen er welkom. De benedictijnse orde is dus de eerst bekende nonnenorde.