Shutterstock
Fresco van de hemelvaart van Christus

Daarom vieren we Hemelvaartsdag

Op Hemelvaartsdag vieren we dat Jezus is teruggekeerd naar de hemel en zijn plaats aan Gods rechterhand weer heeft ingenomen. Hier vind je het hele achtergrondverhaal in een kort overzicht.

Wat is Hemelvaartsdag?

Hemelvaartsdag is een christelijke feestdag die het einde van Jezus’ leven op aarde markeert. Op deze dag wordt gevierd dat de zoon van God na de opstanding de aarde weer verliet.

Om met Pinksteren te kunnen terugkeren in de gedaante van de Heilige Geest, moest Jezus als mens de aarde verlaten.

Eenmaal terug in de hemel kreeg hij een plaats aan de rechterhand van God.

‘... die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.’ Uit de apostolische geloofsbelijdenis

Hemelvaart wordt in de kerk niet zo uitgebreid gevierd als Pasen, Pinksteren en kerst. Er zijn ook geen wijdverbreide tradities verbonden aan de feestdag.

In de rooms-katholieke kerken wordt het vormsel vaak toegediend rond Hemelvaartsdag.

Wanneer valt Hemelvaartsdag?

Hemelvaart geschilderd door Gebhard Fugel

De Duitse schilder Gebhard Fugel maakte het werk Christi Himmelfahrt rond 1893. Fugel is bekend om zijn schilderijen met christelijke motieven.

© Wikimedia Commons

Sinds de begintijd van het christendom wordt Hemelvaartsdag 40 dagen na Pasen gevierd. Dat is de donderdag van de zesde week na Pasen en tien dagen voor Pinksteren.

Zo valt Hemelvaartsdag de komende jaren

  • 9 mei 2024
  • 29 mei 2025
  • 14 mei 2026

Nadat Jezus op Paaszondag was opgestaan uit de dood, had hij 40 dagen de tijd om iedereen over het koninkrijk van God te vertellen en te bewijzen dat hij leefde.

Hij openbaarde zich daarom op verschillende manieren aan zijn discipelen. Volgens de Bijbel zegende Jezus zijn discipelen op de Olijfberg voordat hij ten hemel voer.

Toen Christus opsteeg naar de hemel, veranderde ook de taakverdeling tussen God en mens. Omdat Jezus niet meer op aarde was, moest de christelijke boodschap op een andere manier worden verspreid. Kerken en priesters werden hiervoor verantwoordelijk.

Zo werd Jezus van een aardse gedaante een geestelijke werkelijkheid die overal aanwezig is.

Waar voer Jezus ten hemel?

In Handelingen 1:12, het vijfde boek van het Nieuwe Testament, staat dat Jezus opvoer vanaf de Olijfberg bij Jeruzalem.

Al in de 4e eeuw werd hier een kapel, de Hemelvaartskapel, gebouwd. In dit kapelletje zou de laatste voetafdruk van Jezus te zien zijn, van vlak voordat hij opsteeg.

Aan de Hemelvaartskapel werd een kerk toegevoegd. In de loop der tijd is dit gebouw verschillende malen verwoest en herbouwd.

Olijfberg in Jeruzalem

De Olijfberg in Jeruzalem. Op de voorgrond zie je het joodse kerkhof.

© Andrew Shiva/Wikimedia Commons

De islamitische generaal Saladin veroverde Jeruzalem in 1187, nadat de kruisvaarders een nederlaag hadden geleden in de Slag bij Hattin.

Bij de inname van Jeruzalem werd het gebouw veranderd van een kerk in een moskee.