Shutterstock
Fresco van de Heilige Geest en de discipelen

Wat is Pinksteren? En waarom is het de verjaardag van de kerk?

Pinksteren is een nogal mysterieuze feestdag. Mensen weten vaak veel meer over kerst en Pasen, de twee andere belangrijkste feestdagen in het christendom. Maar de Heilige Geest en de verjaardag van de kerk met Pinksteren ... daar is wat uitleg bij nodig.

Het voorjaar zit vol christelijke feestdagen. Als laatste komt Pinksteren, ook wel de verjaardag van de kerk.

De Heilige Geest speelt de hoofdrol in de pinkstervertelling, maar de figuur van de Heilige Geest en daarmee de boodschap van Pinksteren blijft voor velen een mysterie.

Krijg hier alle antwoorden over Pinksteren en de bijbehorende tradities.

De achtergrond van Pinksteren

Pinksteren heeft, net als Pasen, een joodse achtergrond. Pasen komt van het joodse feest Pesach, en Pinksteren van Sjavoeot − de joden vieren dan dat Mozes God ontmoette en bij de berg Sinaï de tien geboden ontving.

De Bijbelse oorsprong van Pinksteren is te vinden in Handelingen 2 van het Nieuwe Testament. Hierin is te lezen dat de Heilige Geest kracht geeft aan de discipelen om de Bijbelse boodschap te verkondigen.

Pinksterwonder

Toen Jezus naar de hemel was teruggekeerd, wat op Hemelvaartsdag herdacht wordt, kwamen de discipelen samen in Jeruzalem (Handelingen 2).

Tijdens die ontmoeting maakten de discipelen een waar wonder mee. Ze voelden plotseling een windvlaag, waarna de Heilige Geest zich liet zien als vuurtongen. Ineens konden de discipelen elke taal ter wereld spreken, en zo konden ze de christelijke boodschap overal verkondigen.

Er sloten zich zo’n 3000 mensen aan bij deze eerste christelijke gemeenschap, en dat is de reden dat Pinksteren bekendstaat als de verjaardag van de kerk. Deze mensen werden bekeerd door de discipel Petrus en daarna gedoopt.

Deze gebeurtenis wordt het pinksterwonder genoemd.

Symbolen voor de Heilige Geest

De rol van de Heilige Geest wordt vaak uitgebeeld met symbolen. In de vertelling heeft de Heilige Geest een grote rol als bemiddelaar tussen God en de mensen.

Tekening van een duif
© Shutterstock

Duif

De duif staat symbool voor vrede, maar ook voor de Heilige Geest. Ter gelegenheid van de doop van Jezus daalt de Heilige Geest in de gedaante van een duif neer met de boodschap:

‘Dit is mijn geliefde zoon, in wie ik welbehagen heb gevonden’.

Tekening van een vlam
© Shutterstock

Vuur

Met Pinksteren daalt de Heilige Geest in vlammen neer op de discipelen, en daarmee worden ze missionarissen die het christendom verspreiden in alle talen. Vuur is daarom een christelijk symbool voor transformatie.

Symbool voor water
© Shutterstock

Water

Bij de doop staat het water symbool voor een wedergeboorte in Jezus. Water is daarom ook een sterk symbool voor de Heilige Geest.

Symbool voor wind
© Shutterstock

Wind

De wind verplaatst zaadjes en staat daarom symbool voor bevruchting. Het symbool is later verweven met de inwerking van de Heilige Geest op de Maagd Maria.

Wanneer is het Pinksteren?

In 2024 valt Pinksteren op 19 en 20 mei.

Pinksteren valt zeven weken of 50 dagen na Pasen. Het woord Pinksteren komt van het Griekse pentekoste, wat 50 betekent.

Ook tweede pinksterdag, een maandag, wordt in veel landen gevierd, zoals in Nederland. In Nederland zijn eerste pinksterdag en tweede pinksterdag officiële feestdagen.

Op deze data valt Pinksteren

  • 19 en 20 mei 2024
  • 8 en 9 juni 2025
  • 24 en 25 mei 2026

Pinksterbeweging – de snelst groeiende beweging ter wereld

Pinksteren vormt de grondslag voor een internationale christelijke beweging. Wereldwijd heeft de stroming ergens tussen de 400 en 525 miljoen leden. In Nederland zijn er naar schatting 900 pinkstergemeenten met samen 150.000 leden.

Predikant William James Seymour

Onder leiding van predikant William James Seymour ontstond de eerste pinkstergemeente.

© Wikimedia Commons

De beweging ontstond in 1906, toen een gemeente uit de Methodistische kerk in Azusa Street in Los Angeles de Heilige Geest ervoer.

De leden begonnen tijdens hun bijeenkomsten in tongen te spreken. Christenen vanuit de hele wereld kwamen naar Los Angeles, en zo verspreidde de pinksterbeweging zich over de wereld.

De kerkdiensten van de pinksterbeweging verschillen per land en per gemeente. Uitbundig zingen, klappen en andere fysieke uitingen van toewijding zijn kenmerkend voor kerkdiensten in alle pinkstergemeenten.