Een mozaïek uit Istanboel laat zien hoe Jozef en Maria geteld werden in Bethlehem.

Was de Bijbelse volkstelling echt?

Kwamen Jozef en de zwangere Maria echt naar Bethlehem voor een volkstelling?

Volkstelling diende voor belastinginning

Het Evangelie van Lucas in het Nieuwe Testament meldt dat Jozef en de zwangere Maria naar Bethlehem gingen omdat ze aan een volkstelling van de Romeinen moesten deelnemen. We weten
uit andere bronnen dat de bevolking van Judea in die tijd echt geteld is. De Romeinen wilden weten hoeveel belasting ze konden innen.

Jozef en Maria hoefden niet naar Judea

Lucas wijkt op een aantal punten echter af van andere bronnen. Zo vond de telling in Judea 6 à 7 jaar nadat Jezus geboren zou zijn plaats. In die tijd was Herodes niet langer de Romeinse stroman in de provincie, terwijl Lucas en andere evangeliën melden dat hij tijdens de geboorte op de troon zat in Bethlehem. Bovendien telden de Romeinen de mensen gewoonlijk in hun woonplaats. Jozef en Maria hadden hun reis dus helemaal niet hoeven maken.

Bekijk ook ...