Waarom zijn monniken kaal?

Monniken scheren hun hoofd. Waarom doen ze dat?

Een tonsuur duidde vroomheid aan, maar de monniken in de film The Name of the Rose waren alleen van buiten vroom.

In christelijke kloosterorden en kerken was kruinschering een inwijdingsritueel. De kale kruin werd tonsuur genoemd. Met het ritueel legde een monnik het aardse leven af en ging hij het geestelijke leven binnen. Hij werd op die manier een vrome dienaar Gods en zwoer menselijke zwakheden zoals vleselijke lust en ijdelheid af. Ook was de haardracht een verwijzing naar de doornenkroon die aan Jezus gegeven werd.

Kruinschering werd bij geestelijken gangbaar in de 7e eeuw, maar bestond al in de oudheid. Het was bekend bij de Kelten, die ten tijde van de Romeinen in grote delen van West-Europa leefden.

Mannen die hun haar afschoren werden mogelijk als tovenaars gezien. Ze gaven hun haar de vorm van een streep of driehoek.