Waarom zijn de protestantse tien geboden anders?

Waarom komen er verschillen voor in de tien geboden?

Martin Luther

Volgens Luther was het tweede gebod uit de tijd. Hij schrapte het.

Maarten Luther veranderde de oorspronkelijke tien geboden uit de Bijbel.

Luther was de drijvende kracht achter de reformatie van 1517, waarbij een aantal landen in Noord-Europa brak met de katholieke kerk. Na de reformatie schreef Luther een uitleg bij de Bijbel, waarin de tien geboden veranderd waren. Hij liet het tweede gebod – ‘Gij zult geen gesneden beeld maken’ – weg, en deelde het tiende gebod in tweeën.

Het geschrapte gebod moest de volkeren van de Bijbel ervan weerhouden hun oude goden te aanbidden, maar Luther dacht dat er in de 16e eeuw geen grote kans meer was dat christenen een andere god zouden vereren.