The Walters Art Museum

Waar komen de 7 hoofdzonden vandaan?

Luiheid is een van de zeven hoofdzonden, want als je lui bent, zoek je God niet op.

De hoofdzonden staan in hun huidige vorm niet in de Bijbel, maar de Brief aan de Galaten in het Nieuwe Testament somt een aantal ondeugden op die christenen moeten mijden, waaronder egoïsme, woede en afgunst.

Theologen rangschikken kwaden

In de eerste eeuwen van onze jaartelling gingen christelijke theologen aan de slag met het beschrijven en rangschikken van deze eigenschappen.

Ze wilden hun geloofsgenoten leren dat zonden slecht waren en een wig dreven tussen de gelovige en God.

Paus maakt eigen lijst van hoofdzonden

In de 4e eeuw stelde de monnik Evagrius Ponticus een lijst van acht ‘kwade ideeën’ op. 200 jaar later inspireerden die paus Gregorius I tot zijn eigen lijst van zonden, die theologen in de loop der jaren bewerkten tot uiteindelijk de reeks hoofdzonden ontstond die we nu kennen.

De zeven hoofdzonden

In de middeleeuwen werden de hoofdzonden een geliefd onderwerp van schilderijen en toneelstukken en kregen ze een plaats in onze cultuur.