Test je kennis: Hoeveel weet je eigenlijk over Pasen?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11

Paaseiland is een klein eiland in de Stille Oceaan, dat bij Chili hoort. Waaraan dankt het zijn naam?

In Australië vormen konijnen, een van oorsprong uitheemse soort, een plaag. Daarom willen milieuorganisaties de paashaas, ‘Easter Bunny’, vervangen door ‘Easter Bilby’. Een bilby is een inheems dier in Australië. Wat is het?

De dag voor Goede Vrijdag noemen we Witte Donderdag. Maar waar komt die witte kleur vandaan?

Goede Vrijdag was de dag waarop Jezus werd gemarteld, ter dood veroordeeld en gedwongen om een kruis te dragen naar de kruisigingsplek Golgotha. In Jeruzalem heet de weg die hij aflegde de Via Dolorosa. Wat betekent dat?

Het verstoppen van paaseieren kent ook een lange geschiedenis. Tegenwoordig doen we dat vooral binnen, maar vroeger verstopten mensen eieren op de akkers. Wat dachten ze dat het effect daarvan was?

Shutterstock

Geen Pasen zonder paasbrunch, eieren en chocola, maar er zijn ook speciale paasdranken. Wat drink je als je een Boskeun of Gouden Carolus inschenkt?

Het christelijke paasfeest is een vreugdefeest. Al werd Jezus verraden en gekruisigd met Pasen, hij stond daarna op uit de dood. Hoelang had Jezus volgens de Bijbel in het graf gelegen voordat hij eruit opstond?

Volgens het Nieuwe Testament verraadde Judas Jezus voor 30 zilverlingen. Wat was de achternaam van Judas?

Lang voordat het christendom ontstond, vierden de joden met Pasen hun bevrijding van de slavernij in Egypte. De joden vieren nog steeds Pasen – maar hoe noemen ze het feest?

Vlak voor de kruisiging at Jezus een laatste maaltijd met zijn discipelen. Hij vertelde hen dat hij voortaan bij ze zou zijn in de vorm van brood en wijn: zijn lichaam en bloed. Op welke dag gedenken we het Laatste Avondmaal?

Palmzondag was volgens de christelijke traditie de dag waarop Jezus aankwam in Jeruzalem en door de uitzinnige menigte werd toegewuifd met palmtakken. Op welk dier reed hij?

Bekijk ook ...