Paard-en-wagen: een belangrijk vervoermiddel voor de amish, want ze rijden niet in auto’s. Sommige gemeenschappen springen echter wat losser om met het gebruik van moderne technologie.

© Shutterstock

Religieuze vervolging joeg amish naar de VS

Oorspronkelijk waren er maar een paar honderd – maar nu zijn er meer dan 300.000 amish, die zich over grote delen van Noord-Amerika hebben verspreid. Maar hoe belandde de religieuze groepering in de VS?

7 augustus 2019 door HISTORIE

De religieuze gemeenschap van de amish in Noord-­Amerika komt van oorsprong uit Zwitserland, Duitsland, Nederland en Frankrijk. Ze ontstond uit het anabaptisme, een radicale christelijke beweging die opkwam na de Reformatie in de 16e eeuw.

De beweging wilde terug naar het vroege christendom, was pacifistisch, en praktiseerde de volwassenendoop, waarom ze door zowel katholieken als protestanten werd vervolgd.

Eind 17e eeuw splitsten de anders denkende amish zich af van het anabaptisme. Op zoek naar godsdienstvrijheid trokken ze naar Amerika, waar ze zich in Pennsylvania en de omliggende staten vestigden.

De oorspronkelijke paar honderd amish groeiden uit tot ruim 300.000 leden, die wonen in grote delen van Noord-Amerika. Ze staan bekend om hun letterlijke interpretatie van de Bijbel en hun afwijzing van technologie.

Vlucht van Europa naar VS

De amish leefden in verspreide, geïsoleerde gemeenschappen in Europa. 

In de 18e en 19e eeuw trokken ze vanwege religieuze vervolgingen over de oceaan naar het noordoosten van Amerika. Nu zijn er geen amish-gemeenschappen meer in Europa.

Migratie in twee golven: 

  • 1525: De anabaptisten of wederdopers ontstaan als een hervormingsbeweging in Zwitserland.
  • 1693: De amish splitsen zich van de anabaptisten af na religieuze twisten over o.a. excommunicatie.
  • 1730: De eerste golf amish bereikt de VS.
  • 1810-1860: De tweede grote golf amish komt aan en vestigt zich in het noordoosten van de VS.

Bekijk ook ...