Quiz: Middeleeuwse monniken

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15

Wie was de keizer die in 313 n.Chr. de christenvervolging stopte door overal in het Romeinse Rijk het christendom toe te laten?

Waar ontstond het kloosterleven, dat in de 4e eeuw naar het Romeinse Rijk kwam en deel ging uitmaken van de katholieke kerk?

Welk beroep had Franciscus van Assisi, die in 1209 de orde der franciscanen stichtte?

Hoe heet de tekst die van 800 tot 1200 samen met de Bijbel de grondslag voor het West-Europese kloosterleven vormde?

Wat moesten de karmelieten ontberen op grond van hun eigen kloosterregel uit 1209?

Hoe heette de orde waarvan de leden vanaf de 12e eeuw optraden als huursoldaten en verplegers voor pelgrims in Jeruzalem?

Welke belangrijke functie hadden de middeleeuwse kloosters behalve dat ze een thuishaven voor monniken waren?

Hoe heet de enige kloosterorde die in Scandinavië is ontstaan en waarvan het eerste klooster in 1346 is gesticht?

Wat schreef de invloedrijke benedictijnse abdis Hildegard van Bingen behalve theologische geschriften?

Wat was het bijzondere aan de manier van wonen die de kartuizers invoerden na de stichting van de orde in 1084?

Het gebed was een vast onderdeel van het kloosterleven. Hoe vaak per etmaal moest een cisterciënzer monnik bidden?

Hoe werden de kinderen genoemd die door hun ouders naar het klooster werden gestuurd om monnik of non te worden?

Waar was de hervormer en leider van de cisterciënzers, Bernardus, abt in de periode 1115-1128?

Van welke natuurlijke hulpbron maakten de cisterciënzers goed gebruik bij de bouw van hun kloosters?

Het woord ‘monnik’ is afkomstig van het Griekse woord monachos. Wat betekent dit woord?

Bekijk ook ...