Jezus leefde niet celibatair

De inkt op een omstreden papyrus bewijst dat het document echt is. Dat houdt in dat Jezus getrouwd was.

De papyrus werd in 2012 voor het eerst aan de buitenwereld getoond. Hij is zo groot als een bankpasje.

Inkt toont echtheid aan

De waarheid over een papyrusrol waarin beweerd wordt dat Jezus getrouwd was, komt nu eindelijk aan het licht. Wetenschappers van de Columbia University hebben de inkt van de papyrus onderzocht en vastgesteld dat de rol hoogstwaarschijnlijk echt is.

De paryrus wordt het "Evangelie van Jezus' vrouw" genoemd en bevat de woorden: "Jezus zei tot hen: 'Mijn vrouw'", en verderop in de tekst wordt de naam Maria genoemd. Volgens de onderzoekers wordt daar Maria Magdalena mee bedoeld. Al sinds 2012 vragen wetenschappers zich af of de papyrus echt is of een vervalsing, en of ze kunnen concluderen dat Jezus niet celibatair leefde, maar een echtgenote had.

Papyrus is zeker 1200 jaar oud

En dat is precies wat de onderzoekers van de Columbia University nu zeggen te hebben bevestigd: uit een test van de inkt blijkt dat het evangelie tussen de 6e en de 9e eeuw is geschreven.

Dit resultaat wordt ondersteund door een koolstof 14-datering uit 2014, die de papyrus ook in die periode plaatst. De tekst is geschreven in het Koptisch, een oud-Egyptische taal die in de 9e eeuw uitstierf. De wetenschappers zijn nog in volle gang met het onderzoek naar de papyrus en geven later meer resultaten prijs. Dan zullen ze ook toelichten waarom ze denken dat het document echt is.

Papyrus komt uit anonieme bron

De discussie over de echtheid van de papyrus – die zo groot is als een bankpasje – begon al in 2012, toen Karen King van de Harvard University het document voor het eerst aan de buitenwereld toonde. Ze had het van een anonieme gever gekregen, die beweerde het in 1999 van ene Hans-Ulrich Laukamp te hebben gekocht. Hij zou het op zijn beurt in 1963 in Oost-Duitsland hebben aangeschaft. De familie van Laukamp ontkent echter dat hij ooit in het bezit is geweest van een papyrus.

Maria Magdalena was bij de wederopstanding van Jezus

De onderzoekers menen dat vrouw die in de papyrus wordt genoemd, Maria Magdalena is. Volgens het Nieuwe Testament was zij een van de eersten die de herrezen Jezus zagen, en het Evangelie van Johannes meldt dat ze Jezus niet herkende voor hij haar naam noemde. Vervolgens moest zij de 12 discipelen vertellen dat Jezus opgestaan was uit de dood. Dat leverde haar de bijnaam "apostel der apostelen" op.