Hoe verging het de maagd Maria?

Wat gebeurde er met de moeder van Jezus na de kruisiging?

De moeder van Jezus komt regelmatig voor in de Bijbel, tot aan de dood van haar zoon. Ze woont de kruisiging bij, en ontmoet de herrezen Jezus. Volgens het boek Handelingen bidt ze hierna samen met de discipelen, maar verder komt ze niet meer voor. De rest van haar leven en haar dood blijven onvermeld.

Over haar verdere lot kunnen we wel lezen in de Aprocriefen, christelijke teksten die de Bijbel niet haalden. Maria zou met de apostel Johannes naar Efeze in het huidige Turkije zijn gegaan.

Katholieken en orthodoxen vereren Maria als heilige, die volgens hen net als haar zoon Jezus ten hemel voer. Protestantse stromingen beschouwen haar echter als niet meer dan een vrome persoon.