Een van de heiligste plaatsen van het hindoeïsme is het Indiase Varanasi, dat hier is afgebeeld. Naar verluidt worden je zonden vergeven als je in Varanasi in de Ganges baadt.

© Shutterstock

Hoe oud is het hindoeïsme?

Het hindoeïsme onderscheidt zich van de andere wereldgodsdiensten doordat het geen stichter of ‘geboortedatum’ heeft. De religie is organisch ontstaan. Maar hoe ver gaat het hindoeïsme terug?

30 januari 2019 door Emrah Sütcü

Het hindoeïsme heeft anders dan andere wereldreligies geen stichter of ‘geboortedatum’. 

De godsdienst groeide organisch toen een aantal Indiase culturen, tradities en geloven zo’n 2000 tot 2500 jaar geleden in elkaar opgingen. 

Sommige van die godsdiensten waaruit het hindoeïsme ontstond, gaan duizenden jaren verder terug. Het hindoeïsme is dan ook een van de oudste religies die er bestaan. 

In deze illustratie vind je meer informatie over de populaire hindoegod Ganesha, die zijn aanhangers succes, geluk en wijsheid schenkt:

Hindoeïsme heeft vele gezichten

In tegenstelling tot veel andere godsdiensten kent het hindoeïsme geen centraal gezag, geen hoofd en geen heilig boek. 

Het bestaat uit een reeks geestelijke principes en richtlijnen die vatbaar zijn voor interpretatie. Daarom biedt het hindoeïsme plaats aan vele verschillende en soms tegenstrijdige stromingen.

De eerste premier van India, Jawaharlal Nehru, definieerde het geloof dan ook zo: ‘Het hindoeïsme als geloof is zwak, vormeloos en veelzijdig. Het is alles voor iedereen.’ 

80 procent van de Indiërs, een miljard mensen, is hindoe.

3 mythen over het hindoeïsme

Koeien zijn heilig
Hindoes zien de koe als een zachtaardig, zorgzaam dier dat de mens met zijn melk voedt en leven geeft. Daarom wordt de koe zeer gerespecteerd en goed behandeld, maar het dier wordt niet aanbeden als een godheid.

Er zijn veel goden
Het godsbeeld van het hindoeïsme is complex en persoonlijk, maar draait om één god of heilige geest. Deze oppergod komt tot uitdrukking in vele vormen, onder meer via andere, ondergeschikte goden.

Het schiep kasten
Het Indiase kastenstelsel stoelt niet op religie, maar is vooral een cultureel verschijnsel. Het hiërarchische systeem werd vermoedelijk zo’n 3000 tot 4000 jaar geleden ingevoerd door Arische stammen.

Bekijk ook ...