Kosmas was zo’n goede missionaris dat de Ottomanen hem ombrachten.

Heiligen doen een goed woordje bij God

De Bijbel laat er geen misverstand over bestaan: het christendom kent één god. Toch aanbidden katholieken en orthodoxen allerlei halfgoden. Deze heiligen verhoren hun gebeden en doen een goed woordje bij God.

3 september 2015

Heiligen verzorgen de communicatie tussen gelovigen en God

Heiligenverering ontstond rond het jaar 100, toen de Europese christenen martelaren gingen aanbidden – geloofsgenoten die waren omgekomen tijdens de vervolgingen door de Romeinen. Dit gebeurde niet op initiatief van de kerk, maar stoelde waarschijnlijk op een joodse traditie.

Volgens de gelovigen konden deze heiligen – die in de hemel zaten – een voorbede voor hen doen. Zo ontstond het gebruik dat christenen zich in hun gebeden tot de heiligen richtten, die op hun beurt God zouden verzoeken om bijvoorbeeld genezing. Heiligen hadden het ultieme offer gebracht: ze hadden hun leven voor het geloof gegeven, en daardoor stonden ze heel dicht bij God

Alleen de paus mag heiligen benoemen

Vanaf de 4e eeuw werden ook nog levende personen die hun leven gewijd hadden aan Christus vereerd. Om deze wildgroei aan heiligen in te dammen, besloot het kerkgezag de verering te
reguleren. De eerste officiële heilige werd in 993 door de paus gekozen, en in 1170 vaardigde het Vaticaan een decreet uit dat bepaalde dat alleen de paus nog heiligen mocht benoemen.

Heiligen moeten aan vier regels voldoen

In 1969 hield de kerk een ‘grote schoonmaak’ onder de heiligen. Velen sneuvelden omdat niet bewezen kon worden dat ze hadden bestaan. Er staan op dit moment 810 personen op de lijst van heiligen van het Vaticaan. In 1983 scherpte Johannes Paulus II de regels aan, zodat het nog moeilijker werd om heilig verklaard te worden.

Lees het hele verhaal over tien bijzondere heiligen in Historia 7/2015.

Bekijk ook ...