El Araj Excavation Project

Geboorteplek van Petrus gevonden

Archeologen hebben een mozaïek opgegraven dat hulde brengt aan ‘de aanvoerder van de hemelse apostelen’. Volgens de onderzoekers beslecht het mozaïek een 1500 jaar oud geschil over de herkomst van Petrus.

Waar werd Petrus geboren? Ruim 700 jaar lang maakten twee plaatsen aanspraak op de geboorteplaats van de grondlegger van de christelijke kerk en de eerste paus. Het dorp Kafarnaüm aan het Meer van Tiberias bouwde twee kerken bovenop het vermeende ouderlijk huis van de apostel.

De rivaal Betsaïda, 7 kilometer naar het oosten, bouwde één kerk, maar liet zich er ook op voorstaan dat het de plaats was waar Jezus 5000 volgelingen voedde met vijf broden en twee vissen. De Bijbel vermeldt beide plaatsen als mogelijke geboorteplek van Petrus (ca. 1-68 n.Chr.).

Zowel Kafarnaüm als Betsaïda werden in de middeleeuwen verlaten en verdwenen van de kaart, maar nu weten archeologen welke plaats gelijk had.

Zowel Kafarnaüm (links) als Betsaïda (rechts) lagen aan het Meer van Genesaret in Noord-Israël.

© Shutterstock

Betsaïda is de winnaar

In de sacristie van een kerk in de Noord-Israëlische plaats el-Araj hebben archeologen een mozaïek gevonden waaruit ze opmaken dat dit vermoedelijk het bijbelse Betsaïda was. De kerk dateert uit de 1e eeuw n.Chr., en het mozaïek bevat een inscriptie in oud-Grieks die hulde brengt aan ’de aanvoerder van de hemelse apostelen’.

Volgens archeologen van het Kinneret College in Israël is dit alleen maar te interpreteren als een verwijzing naar de apostel Petrus.

’Omdat de Byzantijnse traditie vaak Betsaïda noemt als Petrus’ huis – en niet Kafarnaüm, zoals veel mensen denken – is de kerk waarschijnlijk op zijn huis gebouwd,’ aldus het hoofd van de opgravingen Steven Notley.