Wat is het verschil tussen protestanten en katholieken?

Hoewel ze beide onder het christendom vallen, verschillen het protestantisme en het katholicisme op belangrijke punten van elkaar.

Hoewel ze beide onder het christendom vallen, verschillen het protestantisme en het katholicisme op belangrijke punten van elkaar.

scanpix/bridgeman

Het protestantisme ontstond toen Maarten Luther in 1517 de confrontatie aanging met de katholieke kerk, die volgens hem te ver van de christelijke, Bijbelse principes was afgedwaald.

Kerken en bevolkingen in een groot deel van Noord-Europa keerden zich de 50 jaar daarna af van de paus en het katholieke geloof.

Maar niet iedereen stond achter Luthers versie van het ware christelijke geloof, want hij was pas de eerste van een reeks hervormers die elk de Bijbel op hun eigen wijze uitlegden.

Zo kwamen er naast lutheranen calvinisten, wederdopers en allerlei andere protestantse stromingen.

In Engeland raakte koning Hendrik VIII in onmin met de paus en begon zijn eigen protestantse kerk, de anglicaanse kerk.

Protestanten

  • Gods wil staat beschreven in de Bijbel.
  • Alleen het geloof kan de ziel verlossen.
  • De kerk is werelds en valt onder de staat.

Katholieken

  • De kerk is Gods stem op aarde.
  • Priesters kunnen zonden vergeven.
  • De paus is Gods plaatsvervanger en de leider van alle christenen.

Ondanks grote interne verschillen hadden de protestanten hun afkeer van het katholicisme gemeen.

Ze waren het niet eens met de visie dat de kerk God vertegenwoordigt en tussen God en de gewone gelovige staat.

Volgens de protestanten staat elk mens rechtstreeks in contact met God.