Jerusalem

De Bijbel in beeld

In 1881 trokken 16 Amerikaanse pelgrims naar Palestina in afwachting van de wederkomst van Jezus. Ze troffen een land waar de tijd ogenschijnlijk had stilgestaan sinds de geboorte van Jezus. Uit het verstofte landschap doemden de wijzen uit het Oosten, Lazarus en Jezus en zijn discipelen op. Het was een plaatje.

In 1881 trokken 16 Amerikaanse pelgrims naar Palestina in afwachting van de wederkomst van Jezus. Ze troffen een land waar de tijd ogenschijnlijk had stilgestaan sinds de geboorte van Jezus. Uit het verstofte landschap doemden de wijzen uit het Oosten, Lazarus en Jezus en zijn discipelen op. Het was een plaatje.

Joods Historich Museum / Library of Congress

130 jaar geleden was Palestina een achtergebleven provincie aan de rand van het Ottomaanse Rijk. De 450.000 inwoners waren voornamelijk Arabische moslims.

Daarnaast woonden er 40.000 Grieks-orthodoxen en 20.000 arme, vrome joden. Maar er stond iets te gebeuren in deze stille uithoek.

Jaar na jaar groeide de toestroom van joden die zich wilden vestigen in het Heilige Land. Onder de immigranten bevonden zich ook christelijke pelgrims zoals ‘The Overcomers’, die in 1881 vanuit Chicago in Jeruzalem aankwamen.

Ze troffen een verarmd land met slechte wegen aan, waar kamelen nog altijd het belangrijkste vervoermiddel waren.

Bekijk de snapshots uit de Bijbel:

Naschrift

In de jaren 1920 kocht de welvarende Nederlandse graanhandelaar Arie Speelman 1200 lantaarnplaatjes van The Overcomers.

De mooie beelden werden in houten kisten naar Nederland vervoerd, waar Speelman ze gebruikte in zijn lezingen over het Heilige Land. Na zijn dood in 1964 gingen de dia’s naar het Joods Historisch Museum.