Joods Historich Museum / Library of Congress
Jerusalem

De Bijbel in beeld

In 1881 trokken 16 Amerikaanse pelgrims naar Palestina in afwachting van de wederkomst van Jezus. Ze troffen een land waar de tijd ogenschijnlijk had stilgestaan sinds de geboorte van Jezus. Uit het verstofte landschap doemden de wijzen uit het Oosten, Lazarus en Jezus en zijn discipelen op. Het was een plaatje.

130 jaar geleden was Palestina een achtergebleven provincie aan de rand van het Ottomaanse Rijk. De 450.000 inwoners waren voornamelijk Arabische moslims.

Daarnaast woonden er 40.000 Grieks-orthodoxen en 20.000 arme, vrome joden. Maar er stond iets te gebeuren in deze stille uithoek.

Jaar na jaar groeide de toestroom van joden die zich wilden vestigen in het Heilige Land. Onder de immigranten bevonden zich ook christelijke pelgrims zoals ‘The Overcomers’, die in 1881 vanuit Chicago in Jeruzalem aankwamen.

Ze troffen een verarmd land met slechte wegen aan, waar kamelen nog altijd het belangrijkste vervoermiddel waren.

Bekijk de snapshots uit de Bijbel:

‘Ziet, enige wijzen van het Oosten ...’

Bethlehem, Mattheüs 2, vers 1

Joods Historich Museum / Library of Congress

‘... En ziet, een engel des Heeren stond bij hen ...’

Bij Bethlehem, Lukas 2, vers 9

Na aankomst trokken de 16 Amerikanen naar alle heilige plaatsen die ze uit de Bijbel kenden.

Joods Historich Museum / Library of Congress

‘... Jezus (...) werd van Johannes gedoopt in de Jordaan ...’

Rivier de Jordaan, Marcus 1, vers 9

Ze gingen bijvoorbeeld naar de rivier de Jordaan, om te zien waar Jezus ooit was gedoopt door Johannes de Doper.

Joods Historich Museum / Library of Congress

‘Volgt Mij na, en Ik zal maken, dat gij vissers der mensen zult worden.’

Meer van Galilea, Marcus 1, vers 17

Joods Historich Museum / Library of Congress

‘... was er een bruiloft te Kana ...’

Dorp Kana, Johannes 2, vers 1

In Galilea bezochten ze het dorp Kana, waar Jezus volgens de Bijbel op een bruiloft water in wijn veranderde.

Joods Historich Museum / Library of Congress

‘Lazarus, kom uit! En de gestorvene kwam uit.’

Graf van Lazarus, Jjohannes 11, vers 43-44

Eén wezenlijk detail over de bijzondere, achteraf ingekleurde composities werd echter verzwegen: het grootste deel van de bevolking van Palestina bestond uit moslims.

Joods Historich Museum / Library of Congress

De christelijke fotografen lieten hen de rol van jood spelen – zoals op deze foto, die laat zien hoe Jezus de dode Lazarus weer tot leven wekte.

Joods Historich Museum / Library of Congress

‘... en leidden Hem uit, om Hem te kruisigen.’

Jeruzalem, Marcus 15, vers 20

The Overcomers vestigden zich in het oude Jeruzalem. In hun christelijke kolonie wilden ze een utopische samenleving creëren terwijl ze wachtten op Jezus.

Joods Historich Museum / Library of Congress

‘Toen ging Jezus met hen in (...) Gethsemane ...’

Hof van gethsemane, Mattheüs 26, vers 36

Hun geloof in de komst van Jezus was gestoeld op de aanname dat de Verlosser terug zou keren naar het Heilige Land als de joden daar weer woonden.

Joods Historich Museum / Library of Congress

‘Mijn God! Waarom hebt Gij Mij verlaten!’

Golgotha, Mattheüs 27, vers 46

De wederkomst liet echter op zich wachten, en na de dood van Horatio Spafford in 1888 ontwikkelde de groep zich tot een sekte met Anna als absolute leider.

Joods Historich Museum / Library of Congress

Echtparen mochten niet meer samenleven, en de pelgrims moesten van de vroege ochtend tot de late avond hard werken – terwijl Anna en haar twee dochters een luxeleven leidden. Halverwege de jaren 1950 viel de groep vanwege interne strubbelingen uiteen.

Joods Historich Museum / Library of Congress

Naschrift

In de jaren 1920 kocht de welvarende Nederlandse graanhandelaar Arie Speelman 1200 lantaarnplaatjes van The Overcomers.

De mooie beelden werden in houten kisten naar Nederland vervoerd, waar Speelman ze gebruikte in zijn lezingen over het Heilige Land. Na zijn dood in 1964 gingen de dia’s naar het Joods Historisch Museum.