Apostelen gaven Jezus ‘eeuwig leven’

Geschiedkundigen denken dat het aantal apostelen varieerde in de tijd dat Jezus predikte, maar er zouden er oorspronkelijk 12 zijn geweest.

© Santa Maria delle Grazie Church

Volgens de Bijbel koos Jezus 12 mannen uit om samen met hem in het rijk van God te regeren.

Na de opstanding vroeg hij hen om uit te zwermen en alle volkeren tot zijn discipelen te maken. Geschiedkundigen denken dat het aantal apostelen varieerde in de tijd dat Jezus predikte, maar er zouden er oorspronkelijk 12 zijn geweest.

Van sommigen weten we weinig, maar volgens overleveringen betaalden de meesten een hoge prijs voor hun geloof.

De Bijbel vertelt ook over andere religieuze leiders in de tijd van Jezus. Zo had Johannes de Doper ook een aantal discipelen.

Volgens het Nieuwe Testament had Jezus veel volgelingen, maar had hij een bijzondere band met de 12 apostelen die hij had aangewezen om na zijn dood zijn boodschap uit te dragen. Dit waren ook de 12 mensen met wie hij op de dag voor zijn dood zijn laatste avondmaal at.

Moderne weergave van het schilderij 'Het Laatste Avondmaal' van Leonardo da Vinci

De illustratie is een moderne weergave van Leonardo da Vinci’s schilderij ‘Het Laatste Avondmaal’.

1. Bartholomeüs, 2. Jacobus de mindere, 3. Andreas, 4. Judas Iskariot, 5. Petrus, 6. Johannes, 7. Thomas, 8. Jacobus de meerdere, 9. Filippus, 10. Matteüs, 11. Judas Taddeüs, 12. Simon.

© Scanpix/AKG-Images

Bartholomeüs

Bartholomeüs, een van de 12 discipelen van Jezus.

De apostel Bartholomeüs met een mes in zijn hand.

© Matthäus Gundelach. Jesus og de 12 apostelen: Bartholomæus, 1566 – 1654, Statens Museum for Kunst, www.smk.dk

Apostel Bartholomeüs werd gevild

Bartholomeüs was volgens diverse vertellingen missionaris in Arabië, Ethiopië en het gebied ten zuidoosten van de Zwarte Zee, waar hij levend werd gevild en stierf. Kerkhistoricus Eusebius (ca. 260-340 n.Chr.) schrijft dat Bartholomeüs naar India ging.

Jacobus de mindere

Apostel Jacobus de mindere was een discipel van Jezus.

Jacobus de mindere wordt vaak verward met de broer van Jezus, waardoor de kennis die we over hem hebben twijfelachtig is.

© Martin Schongauer. Apostlen Jakob den yngre, 1430 – 1491, Statens Museum for Kunst, www.smk.dk

Jacobus de mindere was een van Jezus’ naaste apostelen

Jacobus de mindere speelde een grote rol als een van de leiders van de eerste christelijke gemeenten in Jeruzalem, maar omdat diverse vroege bronnen hem verwarren met de broer van Jezus, is de informatie over Jacobus onzeker. Volgens één verhaal werd hij gekruisigd in Egypte, waar hij predikte.

Andreas

Andreas, een van de 12 apostelen van Jezus.

Naar Andreas is het andreaskruis genoemd, een X-vormig kruis.

© Matthäus Gundelach. Jesus og de 12 apostelen: Andreas, 1566 – 1654, Statens Museum for Kunst, www.smk.dk

Apostel Andreas was de eerste discipel van Jezus

In het Evangelie van Johannes staat dat Andreas de eerste discipel was die zich bij Jezus aansloot.

Volgens Griekse bronnen was hij missionaris in het huidige Roemenië, Rusland en Georgië, terwijl Eusebius schrijft dat Andreas ook in Klein-Azië predikte. Naar verluidt werd Andreas in Griekenland gekruisigd aan een X-vormig kruis.

Judas Iskariot

Judas Iskariot kust Jezus op zijn wang.

Judas Iskariot kust Jezus en wijst hem daarmee voor de joodse priesters aan als de leider van de apostelen.

© Shutterstock

Apostel Judas Iskariot verraadde Jezus

Judas Iskariot verraadde Jezus voor 30 zilverlingen en leverde hem over aan de Joodse leiders. Volgens evangelist Matteüs kreeg Judas er spijt van en hing zich op. Marcus vertelt juist dat Judas een weiland voor het geld kocht, maar daar nooit plezier van heeft gehad, omdat hij ineens viel, waarbij zijn lichaam werd opengereten en zijn ingewanden naar buiten golfden.

Petrus

Apostel Petrus, een discipel van Jezus.

Katholieken zien de apostel Petrus als de eerste paus.

© Matthäus Gundelach. Jesus og de 12 apostelen: Peter, 1566 – 1654, Statens Museum for Kunst, www.smk.dk

Apostel Petrus kreeg de sleutels van de hemel

Petrus was volgens de Bijbel de eerste die Jezus zag na de opstanding. Hij speelde een rol bij het oprichten en leiden van de eerste gemeente in Jeruzalem en reisde o.a. naar de stad AntioCHiË in het huidige Turkije en Korinthe in Griekenland. Volgens de overlevering stichtte Petrus in Rome een christelijke gemeente, en de rooms-katholieke kerk beschouwt hem als de eerste paus.

Rond het jaar 64 werd Petrus – volgens een kerkverhaal van eind 1e eeuw – gedood door keizer Nero. Petrus zou met zijn hoofd naar beneden zijn gekruisigd omdat hij zich niet waardig genoeg voelde om op dezelfde manier als Jezus aan het kruis te hangen. Omdat Jezus in de evangeliën Petrus de sleutels tot het hemelrijk beloofde wordt hij in de kunst en het volksgeloof vaak verbeeld als poortwachter.

Huis van de apostel Petrus in de oude plaats Kafarnaüm.

De ruïnes van Petrus’ huis liggen nu afgeschermd onder een moderne kerk.

© Shutterstock

Bijbelse archeologie: Jezus’ hoofdkwartier

Archeologen vonden in 1968 een huis dat Jezus vermoedelijk als uitvalsbasis had
tijdens preektochten.

Het huis ligt in de stad Kapernaüm aan het meer van Galilea, en was vermoedelijk van de apostel Petrus.

Het huis was een soort vroege kerk, en bij opgravingen kwam o.a. een vergaderzaal tevoorschijn, waarin muurinscripties te vinden zijn met de namen Jezus en Petrus.

Johannes

Johannes, een van de 12 apostelen van Jezus.

De ouders van de apostel Johannes waren Zebedeüs en Salome. Volgens sommige bronnen waren Salome en Jezus’ moeder Maria zussen. Als dat klopt, waren Johannes en zijn broer Jacobus de meerdere neven van Jezus.

© Matthäus Gundelach. Jesus og de 12 apostle: Johannes, 1566 – 1654, Statens Museum for Kunst, www.smk.dk

Apostel Johannes was Jezus bijzonder dierbaar

Johannes was een van de vertrouwelingen van Jezus en kreeg een centrale rol in de eerste gemeente in Jeruzalem.

Volgens het Evangelie van Johannes was Johannes ‘de discipel die Jezus liefhad’. Lang werd gedacht dat Johannes het Evangelie van Johannes schreef, maar tegenwoordig achten de onderzoekers dat onwaarschijnlijk.

We weten weinig over zijn lot. Eén verhaal luidt dat hij rond 70 n.Chr. martelaar werd. Volgens een ander verhaal stierf hij als enige apostel een natuurlijke dood; dat gebeurde in Klein-Azië toen hij circa 100 was.

Thomas

Apostel Thomas twijfelde aan opstanding van Jezus.

Thomas wordt wel ‘de ongelovige Thomas’ genoemd, omdat hij niet geloofde dat Jezus was opgestaan uit de dood.

© Matthäus Gundelach. Jesus og de 12 apostelen: Thomas, 1566 – 1654, Statens Museum for Kunst, www.smk.dk

Apostel Thomas was sceptisch over opstanding van Jezus

Thomas was volgens overleveringen missionaris in Syrië, het Parthische Rijk (ongeveer het huidige Iran) en Klein-Azië (het huidige Turkije), voor hij naar India ging.

Thomas geloofde niet dat Jezus op paaszondag echt was opgestaan. Veel afbeeldingen van hem zijn gebaseerd op het verhaal van de ‘ongelovige Thomas’. Pas toen Jezus hem vroeg zijn wonden aan te raken, besefte Thomas dat Jezus was opgestaan uit de dood.

De Zuid-Indiase Mar Thoma-kerk zou door hem gesticht zijn, maar dat kunnen historici niet bevestigen. Thomas stierf de martelaarsdood.

Jacobus de meerdere

Jacobus de meerdere, een van de 12 apostelen van Jezus.

In de kunst wordt Jacobus de meerdere vaak afgebeeld als pelgrim.

© Matthäus Gundelach. Jesus og de 12 apostelen: Jakob d.æ., 1566 – 1654, Statens Museum for Kunst, www.smk.dk

Apostel Jacobus de meerdere werd gedood door Herodes Agrippa

Jacobus de meerdere was een van de eerste discipelen. Volgens het bijbelboek Handelingen in het Nieuwe Testament joeg de Joodse koning Herodes Agrippa hem in 44 n.Chr. de martelaarsdood in.

De apostel Jacobus de meerdere en de apostel Johannes waren broers.

Filippus

Filippus was een van de 12 apostelen van Jezus.

De apostel Filippus beheerste het Grieks en trok eropuit om de woorden van Jezus te verkondigen.

© Matthäus Gundelach. Jesus o.g de 12 apostelen: Philip, 1566 – 1654, Statens Museum for Kunst, www.smk.dk

Apostel Filippus preekte in Klein-Azië

Filippus was erbij toen Johannes de Doper Jezus doopte. Na de dood van Jezus predikte hij in Palestina, waar hij o.a. een man van het hof van een Afrikaanse koningin doopte.

Volgens overleveringen sprak Filippus Grieks en reisde hij als missionaris naar Klein-Azië. Hier werd hij gekruisigd en daarna gestenigd tot hij stierf. Andere bronnen vertellen echter dat hij een natuurlijke dood stierf op 87-jarige leeftijd.

Matteüs

Matteüs was een van de 12 apostelen van Jezus.

Matteüs was tollenaar tot hij door Jezus als apostel werd gekozen.

© Matthäus Gundelach. Jesus og de 12 apostelen: Mathæus, 1566 – 1654, Statens Museum for Kunst, www.smk.dk

Matteüs inde belasting

Matteüs – in sommige evangeliën Levi genoemd – was tollenaar. Het evangelie van Matteüs wordt aan hem toegeschreven, maar historici betwijfelen of het van hem afkomstig is. Volgens overleveringen predikte Matteüs in Judea (tussen Israël en de Westoever) en in het Parthische Rijk. Of hij een natuurlijke dood of de martelaarsdood stierf, is niet bekend.

Judas Taddeüs

Judas Taddeüs was een van de 12 apostelen van Jezus.

Judas Taddeüs mag niet worden verward met de Judas die Jezus verraadde: Judas Iskariot.

© Matthäus Gundelach. Jesus og de 12 apostelen: Judas Thadæus, 1566 – 1654, Statens Museum for Kunst, www.smk.dk

Apostel Judas Taddeüs bedreef zending met apostel Simon

Twee van Jezus’ 12 apostelen heetten Judas: Judas Iskariot en Judas Taddeüs.

Judas Taddeüs was missionaris in o.a. Palestina, Syrië, Libië, Armenië en het Parthische Rijk, waar hij samen met Simon als martelaar stierf. Judas Taddeüs werd waarschijnlijk doodgeknuppeld.

Simon

Apostel Simon, een discipel van Jezus

De apostel Simon verkondigde een tijdlang het woord van Jezus samen met de apostel Judas Taddeüs.

© Matthäus Gundelach. Jesus og de 12 apostelen: Simon, 1566 – 1654, Statens Museum for Kunst, www.smk.dk

Apostel Simon werd in tweeën gezaagd

Simon predikte in Egypte en sloot zich daarna bij Judas Taddeüs aan. Samen predikten ze in het Parthische Rijk en Armenië, waar Simon stierf doordat hij doormidden werd gezaagd. Volgens een ander – controversiëler – verhaal ging Simon naar Engeland, waar hij werd gedood in het huidige Lincolnshire.