Shutterstock
Beeld van Lenin

Wanneer ontstond Transnistrië?

Officieel bestaat Transnistrië niet. Maar het kleine republiekje heeft toch een eigen leger, regering, munteenheid en paspoort – en wordt in stand gehouden door Rusland.

Officieel is Transnistrië geen land. Het afgescheiden republiekje tussen Moldavië en Oekraïne riep ruim 30 jaar geleden zijn onafhankelijkheid uit en heeft een eigen regering, leger, munteenheid en paspoort. Maar het wordt niet erkend door VN-lidstaten en hoort formeel bij Moldavië.

Transnistrië ontstond in de nadagen van de Sovjet-Unie. Naarmate Moskou zijn grip op de Sovjetrepublieken verloor, ontwaakte het Moldavische nationalisme. De grote Russische minderheid in het land was bang dat Moldavië zich zou losmaken van de Sovjet-Unie, en pro-Russische separatisten riepen een nieuwe republiek in het leven in Transnistrië en verzochten om inlijving bij de Sovjet-Unie.

Maar in 1991, voordat het zo ver was, viel de Sovjet-Unie uit elkaar. Na een korte oorlog sloten Moldavië en Transnistrië vrede, maar de politieke status van de republiek bleef schimmig.

Beeld van Lenin

Lenin waakt nog over Transnistrië, hier voor het stadhuis van hoofdstad Tiraspol.

© Shutterstock

Russen houden republiek in stand

Na de millenniumwisseling ontwikkelde Transnistrië zich tot een geïsoleerd overblijfsel uit het verleden, waar de Sovjettijd nog springlevend is. In de steden staan beelden van Lenin, straten zijn nog genoemd naar Sovjetkopstukken en op de vlag van de republiek prijken hamer en sikkel.

Na de val van de Sovjet-Unie knoopte Transnistrië nauwe banden aan met Rusland, dat het arme staatje in leven houdt. Rusland bouwt scholen en ziekenhuizen, levert elektriciteit en betaalt pensioenen uit. Op veel plaatsen wappert de Russische vlag naast die van Transnistrië, en er is een groot aantal Russische soldaten gelegerd.

In 2022 staan de schijnwerpers op Transnistrië gericht vanwege de oorlog in Oekraïne. Volgens sommige deskundigen is het republiekje het volgende doelwit van de Russen als de invasie van Oekraïne slaagt.