Nsuvorov
Russisch-orthodoxe kerk

Kan Rusland door zijn soldaten heen raken?

De Russische bevolking krimpt de laatste jaren sterk. Dat kan een probleem worden voor Poetin, die droomt van een schier eindeloze stroom jonge, goed getrainde soldaten.

Sinds de Russische invasie in Oekraïne op 24 februari 2022 vecht Vladimir Poetin op twee fronten. Terwijl zijn soldaten en tanks proberen het buurland te veroveren, wordt er op het thuisfront een andere zware strijd gevoerd.

Poetin probeert namelijk het Russische geboortecijfer, dat al lange tijd in vrije val is, om te buigen. Momenteel krijgen Russische vrouwen slechts de helft van het aantal kinderen dat nodig is om de bevolking op peil te houden.

In combinatie met corona, de inval in Oekraïne en een grote emigratie, krimpt de bevolking van Rusland met ongeveer een miljoen per jaar. Dit betekent dat het aantal jonge mannen dat in het leger kan dienen, sterk afneemt. En de dienstplicht van jonge Russische mannen gaat ook ten koste van de beroepsbevolking.

Russisch-orthodoxe kerk

De Russisch-orthodoxe kerk heeft programma’s geïnitieerd om vrouwen te laten afzien van een abortus.

© Nsuvorov

Poetin imiteert Stalin

Om een oplossing te vinden, heeft Poetin onder meer gekeken naar hoe Jozef Stalin in zijn tijd het tekort aan soldaten aanpakte. In de Tweede Wereldoorlog verloor de Sovjet-Unie zo veel jonge mannen dat Stalin het nodig achtte dat de Russische vrouwen meer kinderen kregen.

Terwijl de eerste leiders van de Sovjet-Unie veel belang hechtten aan emancipatie, ging Stalin vrouwen strengere regels opleggen naarmate het aantal soldaten afnam. Zo werd het moederschap in de jaren 1930 sterk verheerlijkt. Scheiden was vrijwel onmogelijk – en abortus was verboden.

Bovendien voerde Stalin in 1944 een speciale orde in voor vrouwen met meer dan tien kinderen.. Die orde heeft Poetin weer van stal gehaald om het geboortecijfer te stimuleren. In combinatie met anti-abortuswetten en de romantisering van grote gezinnen hoopt hij de trend te keren en te zorgen dat Rusland in de toekomst voldoende jonge mannen heeft voor het leger.