New York in cijfers

Manhattan is in 400 jaar veranderd van een dunbevolkt indianengebied tot een miljoenenstad. New York was eerst een handelskolonie, vervolgens een hoofdstad. Vandaag de dag is The Big Apple de grootste metropool van de VS, en tegelijkertijd wellicht ook 's werelds meest tot de verbeelding sprekende stad.

15.000 Algonquin-indianen woonden er in het gebied toen de Europeanen zich op Manhattan vestigden in 1624.
76 jaar later waren er nog maar 200 van over. Onder druk van de nieuwe inwoners van het land ondertekenden de oorspronkelijke bewoners in 1838 een akkoord, waarin was vastgelegd dat ze een reservaat van 5000 km2 aan de rand van de staat New York kregen.

182 mannen waren verantwoordelijk voor de veiligheid van de New York, dat in 1844 400.000 inwoners had. De kleine troepenmacht bestond uit één nachtwacht, 31 constabelen en 151 agenten die niet in staat waren de criminelen eronder te houden. Een jaar later werd de eerste politiemacht in de VS opgericht, de NYPD, en werden er 1200 agenten aangesteld. De politiemacht is sindsdien de grootste van het land en heeft dit jaar een budget van vier miljard dollar waaruit onder meer 50.000 agenten gefinancierd worden.

2245 moorden werden er in 1990 in New York gepleegd – een record. De stad was daarmee de crimineelste in de VS, een van de redenen voor de inwoners om voormalig openbaar aanklager Rudolph Giuliani tot burgemeester te kiezen in 1994. Hij trad met harde hand op tegen zware en kleine criminelen. Sindsdien is de zware criminaliteit met 75% gedaald en staat New York op de 136ste plaats van meest criminele steden in de VS. Het aantal moorden ligt rond de 500.

8000 jaar geleden vestigden de eerste indianen zich op Manhattan. Door de vruchtbare aarde, het rijke dierenleven en de grote schone rivieren was deze streek in Oost-Amerika het ideale gebied om te wonen.

95% minder vrachtkosten toen het 584 kilometer lange Eriekanaal tussen New York en Buffalo in 1825 werd ingewijd. Het kanaal gaf de Amerikaanse economie een geweldige boost.

1021 mannen, vrouwen en kinderen kwamen om op 15 juni 1904, toen er brand uitbrak op het stoomschip SS General Slocum op de East River. De slachtoffers namen deel aan het jaarlijkse uitstapje van de St. Marcuskerk. De ramp was tot de terroristische aanval op 11 september 2001 de ergste uit de geschiedenis van New York.

2 jaar fungeerde New York als hoofdstad van de VS. In 1788 riepen de Amerikanen de stad uit tot nieuwe hoofdstad van de VS en het stadhuis op Wall Street nr. 26 werd de zetel van het Congres. Hier legde generaal George Washington op 30 april 1789 als eerste president van Amerika de eed af. In hetzelfde jaar bekrachtigde het Congres een aantal van de belangrijkste onderdelen van de Amerikaanse Grondwet, voordat Philadelphia in 1790 de hoofdstad werd.

In 1656 bedroeg het inwonersaantal van New York ongeveer 1000. Ruim 200 jaar later woonden er een miljoen mensen. En rond de eeuwwisseling lag het inwonersaantal van New York op rond de 8 miljoen. De bevolkingsdichtheid per km2 is nu 10.493


In 1871 vierden de Britse nakomelingen traditiegetrouw de protestantse overwinning op de katholieken tijdens de Slag bij de Boyne in 1690. Toen de Britten – als deel van de festiviteiten – door de katholieke wijken van de stad marcheerden, braken de zogeheten Orange Riots uit. Er klonken geweerschoten en geschreeuw in de straten toen de politie met geweld de ongeregeldheden de kop in drukten. Aantal doden: 63


24 dollar was de waarde van de glaskralen en het gereedschap dat de Algonquin-indianen in 1626 ontvingen in ruil voor Manhattan. De koper was de Nederlandse gouverneur Peter Minuit, die daarmee zorgde dat New York door kon blijven groeien. De indianen dachten dat ze de Nederlanders alleen het gebruiksrecht op de grond verleenden – het begrip eigendomsrecht kenden ze niet.

In 1889 werd de eerste torenflat van de stad gebouwd – de 11 verdiepingen tellende Tower Building op Broadway. Het gebouw was uitgevoerd met een stalen skelet, waardoor er veel hoger gebouwd kon worden dan voorheen. Vanaf dat moment startte de wedloop om het hoogste gebouw. In 1925 had New York 1686 gebouwen met meer dan 10 verdiepingen. En vier jaar later 2479. Nu ligt het aantal wolkenkrabbers op 6047


Afrikaanse slaven, indianen en kolonisten wierpen een twee meter hoge verdedigingswal op langs Wall Street, uitgerust met een drie meter hoge palissade. Over een lengte van 2,8 kilometer lagen er zeven bastions aan de burgwal.

3000 arbeiders verwijderden tussen 1857 en 1860 71.000 m3 aarde en stenen van het midden van Manhattan. Er werden vijf miljoen m3 grind, zes miljoen bakstenen, 25.000 bomen en 250.000 struiken naar het gebied dat het Central Park werd, vervoerd. Het park is met een oppervlak van 3.411.500 m2 een oase voor duizenden New Yorkers.

Bekijk ook ...