shutterstock

Museum wil schedels van racistisch experiment begraven

Een Amerikaanse professor dacht te kunnen bewijzen dat mensen met een Afrikaanse afkomst tot ‘de laagste klasse van de mensheid’ behoorden. Nu wil het museum af van de sporen van het ‘onderzoek’.

Met de kennis van nu weten we dat er in de geschiedenis veel fouts is gebeurd.

Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de pseudo-wetenschappelijke studies van de Amerikaanse hoogleraar anatomie Samuel George Morton in de jaren 1830 en 1840.

Morton verzamelde zo’n 900 schedels voor zijn studies en daaruit meende hij op te kunnen maken dat mensen met een Afrikaanse afkomst tot ‘de laagste klasse van de mensheid’ behoorden.

Mortons racistische theorieën zijn later ontkracht, maar zijn verzameling schedels is nog steeds te vinden in het museum van de Pennsylvania University in Philadelphia.

Maar als het aan het museum ligt, worden 13 schedels – van zwarte Amerikanen – nu uit de verzameling gehaald en in een begraafplaats in de buurt begraven.

Professor kende de overledenen

Morton verkreeg de schedels onder meer van zwarte slaven, daklozen of mensen met een fysieke of psychische handicap die gevangen werden gehouden in het armenhuis dat Morton zelf runde.

‘Deze resten behoren tot de meest directe bewijzen voor de gruwelijke geschiedenis van geneeskundig en wetenschappelijk racisme in Philadelphia en de VS,’ vertelt Poul Wolff Mitchell die bij het Amsterdam Museum werkt en Mortons verzameling heeft bestudeerd.

Het museum waar de schedels liggen, werd gebouwd op de plek waar Mortons armenhuis stond. Penn Museum wacht nu op toestemming om de 13 schedels te begraven.