Kinderskelet brengt nieuwe bevolkingsgroep aan het licht

DNA-onderzoek van het 11.500 jaar oude lichaam van een meisje levert nieuwe informatie op over het ontstaan van de oorspronkelijke bevolkingsgroepen van Amerika. Groot nieuws volgens de onderzoeker die de studie uitvoerde.

De illustratie laat zien hoe de pas ontdekte indianenstam circa 11.500 jaar geleden leefde volgens de onderzoekers.

11.500 jaar geleden werd er een meisje van 6 à 12 weken te ruste gelegd bij de rivier de Tanana in Alaska in het uiterste noordwesten van de VS.

Duizenden jaren bleef het lichaam daar liggen. Maar in 2006 begonnen Amerikaanse archeologen met onderzoek op de begraafplaats en in 2013 vonden ze het skelet van het kindje.

Ondanks de lange tijd die het lichaam in de zure grond van Alaska heeft gelegen, is een team onderzoekers er recent in geslaagd het erfelijk materiaal van het meisje met behulp van een goed bewaard gebleven oorbotje in kaart te brengen. Het resultaat is baanbrekend, vertelt onderzoeksleider Eske Willerslev van de Universiteit van Kopenhagen aan HISTORIA:

‘We hebben een groep indianen ontdekt die nog niet bekend was. En belangrijker nog: het is de vroegst afgesplitste groep indianen die we kennen.’

DNA past bij geen van de bekende takken

35.000 tot 25.000 jaar geleden ontstond ergens in het oosten van Azië namelijk de bronpopulatie die in het Engels de Ancestral Native Americans wordt genoemd. Deze groep wordt gezien als de voorouders van de huidige indianen. De groep ontstond als een genetische afsplitsing van een Oost-Aziatisch volk.

Zo’n 15.000 jaar geleden splitste deze groep zich in twee indiaanse groepen, waarvan alle oorspronkelijke Amerikanen afstammen.

De splitsing vond plaats op het Amerikaanse continent, om precies te zijn in Alaska, waarna de ene groep ver naar het zuiden trok en de andere in het noorden van Amerika bleef.

Uit de zuidelijke tak zijn alle oorspronkelijke bevolkingsgroepen van Midden- en Zuid-Amerika voortgekomen en uit de noordelijke tak onder anderen de Navajo en de Apachen in Canada en de VS.

‘Alles wat tot op heden in Noord- en Zuid-Amerika is gevonden, of het nu gaat om indianen van nu of vroeger, stamt af van de noordelijke of zuidelijke lijn,’ legt Willerslev uit.

Uit onderzoek van het kinderlichaam uit Alaska blijkt echter dat het meisje weliswaar verwant was aan beide takken, maar tot geen van beide behoorde.

Indianenstamboom krijgt er een tak bij

Het meisje staat in genetisch opzicht precies even ver van beide indiaanse groepen af. Daaruit concluderen de onderzoekers dat zij hoorde bij een derde, nog onbekende tak, die net als de noordelijke en zuidelijke tak is voortgekomen uit de bronpopulatie van de indianen.

Het recent ontdekte volk heeft de naam Ancient Beringians – Oude Beringiërs – gekregen.

Statistieken en mutatiecijfers wijzen erop dat deze tak zo’n 20.000 jaar geleden is ontstaan, waarmee de populatie circa 5000 jaar ouder is dan de andere.

Daarmee behoort het skelet tot de oudste volkeren waarvan in Amerika ooit resten zijn gevonden.