Hoeveel mensen woonden vóór Columbus in Amerika?

Wat betekende de ontdekking van Amerika door Columbus voor de indianen?

De Spanjaarden doodden duizenden indianen, maar ziekten maakten meer slachtoffers.

Toen Columbus in Amerika arriveerde, was het werelddeel bepaald niet onbewoond. Volgens de meeste historici leefden er in 1492 zeker 75 miljoen indianen in Noord- en Zuid-Amerika. Maar de schattingen lopen uiteen van 55 tot 110 miljoen.

De komst van de Europeanen had een dramatische uitwerking op de oorspronkelijke bevolking. De indianen werden bij bosjes gedood, eerst door de Spanjaarden en later door de Engelsen en Fransen.

100 jaar na Columbus: 8000 indianen over

De ziekten die de Europanen meebrachten maakten echter verreweg de meeste slachtoffers. De indianen waren niet bestand tegen Europese ziekten als pokken, mazelen en vlektyfus, en de bevolking werd in korte tijd gedecimeerd.

In het huidige Nicaragua leefden een half miljoen tot een miljoen indianen. In 1574, slechts 82 jaar na de komst van Columbus, waren er nog 8000 over.