Hoe oud is de CIA?

Wanneer is de Amerikaanse inlichtingendienst opgericht?

Toen de CIA in 1947 werd opgericht, moesten de kleinere inlichtingendiensten macht afstaan.

De Amerikaanse president Harry Truman gaf op 18 september 1947 opdracht tot het oprichten van de CIA.

Spionage was al sinds het begin van de VS in 1776 een grote kostenpost voor de staat. Permanente inlichtingendiensten ontstonden echter pas 100 jaar later onder leger en marine. Ook andere onderdelen van de staat kregen eigen afdelingen die inlichtingen verzamelden op specifieke gebieden.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog kwam er nog een dienst bij, het Office of Strategic Services, dat spioneerde en sabotage pleegde in bezette landen.

Het OSS werd opgeheven in 1945, maar door de animositeit met de Sovjet-Unie ontstond er algauw weer een behoefte aan inlichtingen. Truman wilde een grote, centrale dienst die het gevaar in het oosten in de gaten hield en aan hem rapporteerde. Daarom werd in 1947 de CIA – Central Intelligence Agency – opgericht, tegen de zin van de bestaande diensten.