1000 jaar oude mummie met enorme haardos gevonden

Archeologen hopen dat een goed geconserveerde mummie nieuwe kennis kan opleveren over de culturele voorgangers van de Inca’s.

Archeoloog legt mummie bloot

Archeologen hielden de kwetsbare mummie vochtig om te voorkomen dat hij uit elkaar viel voor hij naar een gecontroleerde omgeving kon worden gebracht.

© Sebastian Castaneda

In de wijk Miraflores in de Peruaanse hoofdstad Lima leggen archeologen de oude piramide Huaca Pucllana uit 500 n.Chr. bloot.

De piramide leverde onlangs een spectaculaire vondst op: een mummie met buitengewoon veel en goed geconserveerd haar.

Uit de eerste onderzoeken blijkt dat de mummie waarschijnlijk rond 1000 werd begraven.

Zowel de piramide als de mummie maakt deel uit van de Ychsma-cultuur, een Zuid-Amerikaanse beschaving die eerst werd opgevolgd door de Wari-cultuur en daarna door de Inca’s.

Nu willen archeologen en deskundigen de mummie onderzoeken en zullen ze er hopelijk achter komen om wie het gaat.

Een andere vraag is waarom de overledene werd begraven onder de piramide – een religieus belangrijke plek voor de Ychsma.

Dronefoto van opgraving bij Huaca Pucllana-piramide in Lima, Peru

De opgraving van de Huaca Pucllana-piramide vindt midden in een woonwijk in de Peruaanse hoofdstad Lima plaats.

© Sebastian Castaneda

Veel onbeantwoorde vragen

‘Deze vondst kan ons helpen onze kennis van de Ychsma-cultuur te vergroten,’ zegt Mirella Ganoza, de leider van het team archeologen dat de vondst deed.

Onze kennis over de Ychsma-beschaving is vrij beperkt, en de archeologen zitten nog met veel onbeantwoorde vragen over de goed geconserveerde mummie.

Zo is het geslacht van de mummie nog niet vastgesteld, en ook het haar moet nog aan een nader onderzoek worden onderworpen.

Op dit moment weten de archeologen niet zeker of iets wat lijkt op een lange vlecht in werkelijkheid een gevlochten draad is die het haar op zijn plaats hield.