Waarom was het boevenpak gestreept?

Waarom droegen gevangenen vroeger gestreepte kleding?

Direct na de Amerikaanse Burgeroorlog werd de gestreepte gevangeniskledij standaard in de gevangenissen in de VS.

De klassieke zwart-witte gevangeniskledij ontstond in de 19e eeuw in de VS. Het idee was dat gevangenen die ontsnapten dankzij deze opvallende kleding snel op te sporen waren. Tegelijkertijd symboliseerde het speciale pak de schande van het overtreden van de wet.

Sinds de middeleeuwen stonden strepen namelijk voor iets slechts. In liederen, gedichten en boeken uit die tijd droegen buitenbeentjes vaak gestreepte kleding, van hoeren, ketters en joden, tot melaatsen en vrijdenkers. Ook de duivel werd vaak in streepjeskleren afgebeeld.

Duivelse strepen

Het was dan ook een schandaal toen in 1254 een groep monniken van de orde der karmelieten naar Europa terugkeerde uit het Heilige Land met gestreepte kleding aan. De monniken werden bespot en ervan beschuldigd dat ze een verbond hadden gesloten met de duivel zelf. Gestreepte kleding werd onmiddellijk verboden voor alle religieuze orden.

Eind 1700 probeerden de Franse revolutionairen de streep een positieve draai te geven met streepjesbroeken in de kleuren van de vlag. Maar in de VS hield men in de gevangenissen vast aan de ‘schandelijke strepen’. Pas begin 20e eeuw werd de gestreepte gevangeniskledij afgeschaft. In een aantal Amerikaanse gevangenissen is de kleding inmiddels echter alweer heringevoerd.