Sipa/Rex/Shutterstock
Jeanne Calment

Wie was de oudste mens ooit?

Van 1875 tot 1997 – zo lang was Jeanne Calment getuige van de geschiedenis voordat ze haar laatste adem uitblies. Maar sommige experts twijfelen aan haar hoge leeftijd.

De eerste vlucht van de gebroeders Wright, de Tweede Wereldoorlog, de maanlanding en de val van de Sovjet-Unie – al die historische mijlpalen maakte Jeanne Calment mee in haar lange leven, van 1875 tot 1997.

Daarmee heeft de Franse vrouw de hoogste bevestigde leeftijd in de geschiedenis bereikt: 122 jaar en 164 dagen.

Calments leven is goed gedocumenteerd, onder andere doordat ze tot de elite van de stad Arles behoorde. Haar vader zat in het stadsbestuur en was een rijke ondernemer met veel zakelijke connecties.

Geboorteakte

Jeanne Calments geboorteakte bevestigt dat ze in 1875 is geboren.

© Etat Civil d’Arles

In 1995 waren experts een jaar bezig om documenten uit Calments leven te checken en haar te interviewen om haar hoge leeftijd te verifiëren.

Ze ontdekten dat Calment in 14 Franse volkstellingen voorkomt, waarvan de oudste, uit 1876, bevestigt dat ze toen 1 jaar was. Calment dacht zelf dat ze zo oud was geworden doordat ze altijd veel olijfolie gebruikte.

Nam dochter haar plaats in?

Ondanks de uitgebreide documentatie is er ook twijfel over de hoge leeftijd van Jeanne Calment.

Zo denken de Russen Valeri Novoselov en Nikolai Zak dat Calment eigenlijk in 1934 overleed, waarna haar dochter haar identiteit overnam.

© Sipa/Rex/Shutterstock

Deze theorie is echter door andere experts verworpen als pure speculatie zonder enig bewijs.

De oudste nu levende mens was begin 2022 de Japanse Kane Tanaka. Zij werd op 2 januari 1903 geboren en is in 2022 119 jaar geworden.