Mrrebel1453 & Alvesgaspar
Kat

Wie brachten de kat naar Amerika?

De meeste historici zijn het erover eens dat de kat naar Amerika is gebracht door vroege Europese kolonisten. Maar de pluizige muizeneter kan al eeuwen eerder zijn gearriveerd dan gedacht.

Wanneer de kat precies naar Amerika kwam, is lang een twistpunt onder historici.

Ze zijn het er echter wel over eens dat het eigenzinnige dier al in de Nieuwe Wereld aanwezig was toen de Europeanen vanaf begin 17e eeuw de oostkust van Noord-Amerika koloniseerden.

De meest geaccepteerde theorie is dat Christoffel Columbus katten aan boord van zijn schepen had toen hij eind 15e eeuw arriveerde. Mogelijk hebben deze katten zich in het nieuwe land gevestigd toen de ontdekkingsreizigers vertrokken.

Een andere theorie, die de laatste jaren meer bijval heeft gekregen, is dat de kat mogelijk al eeuwen eerder naar Amerika is gebracht door de Vikingen.

Er zijn echter geen archeologisch bewijzen die bevestigen dat de kat met de Scandinaviërs meekwam toen ze zich rond 1000 op het Noord-Amerikaanse vasteland vestigden.

Historici weten wel dat de Vikingen dol waren op katten en ze meenamen aan boord van hun schepen.

Zo blijkt uit opgravingen dat de Noormannen katten meenamen toen ze eind 10e eeuw Groenland koloniseerden, waarschijnlijk om ongedierte op afstand te houden.

Kat

We weten nog niet precies hoe de kat naar Amerika kwam, maar mogelijk hadden de Vikingen er iets mee te maken.

© Mrrebel1453 & Alvesgaspar

Vikingen voeren naar Amerika

Vanuit Groenland voeren enkele Vikingen door naar Noord-Amerika, waar ze nederzettingen stichtten en eeuwenlang hout naar Groenland brachten.

Volgens sommige historici is het niet ondenkbaar dat de Scandinaviërs een plekje hadden vrijgemaakt voor katten toen ze de Atlantische Oceaan overstaken. Of die katten op het continent bleven en de kans kregen om zich voort te planten, is echter ongewis.

De theorie wordt ondersteund door het feit dat is aangetoond dat de Maine coon, die wordt beschouwd als het eerste kattenras in de VS, genetisch nauw verwant is aan de Noorse boskat.

De Amerikaanse kat kan dus een afstammeling zijn van de katten met Noorse roots die de Vikingen meenamen naar Noord-Amerika.

Katten verspreiden zich in golven

In 2016 voerden Franse onderzoekers een grote genetische studie van oude kattenresten uit. Uit de analyse bleek dat de kat in verschillende golven van het Midden-Oosten naar de rest van de wereld reisde.

Kat kort
© Wikimedia Commons

Eerste golf

**Tijd: ca. 12.000-8000 jaar geleden

Mensen en katten sloegen vermoedelijk 12.000 jaar geleden de handen ineen toen de landbouw opkwam in het Midden-Oosten. Wilde katten kwamen naar dorpen, waar de gewassen ongedierte aantrokken – aantrekkelijk voedsel voor de kat. Mensen zagen het nut van de kat in en begonnen hem te domesticeren. Van daaruit verspreidde de kat zich naar het oostelijke Middellandse Zeegebied.

Kat kort
© Wikimedia Commons

Tweede golf

Tijd: ca. 6000 jaar geleden

In Egypte werd de kat beschouwd als heilig dier en leefde hij als God in Frankrijk. Genetisch onderzoek toont aan dat nakomelingen van Egyptische katten zich over een groot deel van Europa, Azië en Afrika hebben verspreid. DNA-studies van mummies van Egyptische katten laten zien dat katten uit Bulgarije en Turkije eraan verwant zijn.

Kat kort
© Wikimedia Commons

Derde golf

**Tijd: ca. 1000-400 jaar geleden

Vanuit Europa liftte de kat mee naar Amerika aan boord van Europese schepen. Mogelijk namen de Vikingen de kat mee toen ze eind 10e eeuw Groenland koloniseerden en naar Noord-Amerika overstaken. Archeologisch bewijs toont in ieder geval aan dat de kat aanwezig was toen de oostkust van Noord-Amerika in de 17e eeuw werd gekoloniseerd.