Library of Congress
Pak voor de broek

Sinds wanneer is het verboden om kinderen te slaan?

Sinds mensenheugenis gaven ouders hun kinderen af en toe een oorvijg – tot 1979, toen één land het voortouw nam en lijfstraffen voor kinderen verbood. 64 landen volgden het voorbeeld.

‘Kinderen hebben recht op zorg, veiligheid en een goede opvoeding. Ze moeten worden behandeld met respect voor hun persoon en karakter en mogen niet worden blootgesteld aan lijfstraffen of andere vormen van misbruik.’

Met deze woorden verbood Zweden in 1979 als eerste land ter wereld alle vormen van fysieke afstraffing van kinderen.

Dit was goed nieuws voor Zweedse kinderen, maar niet iedereen was over de wet te spreken. Sommige politici vreesden dat veel Zweedse ouders nu als criminelen zouden worden bestempeld. En uit religieuze hoek kwam de kritiek dat de wet in strijd was met het christendom.

In 1982 procedeerde een groep ouders tot aan de Raad van Europa met het argument dat het verbod hun recht op gezinsleven en godsdienstvrijheid beperkte. De klacht werd afgewezen.

Pak voor de broek

Een pak voor de broek is in de meeste landen nog een gangbaar onderdeel van de opvoeding.

© Library of Congress

Kinderen zijn in 65 landen beschermd

Ondanks de protesten werd de wet aangenomen en informeerde de Zweedse overheid ouders door middel van een grote campagne, met folders en advertenties op melkpakken.

Sinds het Zweedse verbod hebben meer landen dit voorbeeld gevolgd, en tegenwoordig zijn kinderen in 65 landen wettelijk beschermd tegen lijfstraffen. Nederland legde het verbod in 2007 in de wet vast. België kent geen uitdrukkelijk verbod.