Kon je in de steentijd naar Engeland lopen?

Zaten Nederland en België nog maar kort geleden, in de steentijd, vast aan Engeland?

Vruchtbare vallei Doggerland was voorloper van Noordzee

18.000 jaar geleden stond de zee rond Noord-Europa zo’n 122 meter lager dan nu. De Noordzee was dan ook geen zee, maar een groene vallei, die nu Doggerland genoemd wordt. Deze naam is van de Doggersbank afgeleid, het hoogste deel van de Noordzeebodem.

Het water stond zo laag in de steentijd doordat er veel water in enorme gletsjers zat: Noorwegen en Zweden waren bijvoorbeeld geheel met ijs bedekt. Archeologen dachten vroeger dat Doggerland niet bewoond was, maar de vondst van versteende dierenbotten met snijsporen wijst erop dat jagers grazende mammoeten en oerossen de vallei in volgden.

Doggerland was bewoond

In 1985 haalde een Nederlandse visser een 9500 jaar oude menselijke kaak met zijn net uit de Noordzee. De vondst van jachtwapens bewijst dat er in de steentijd duizenden jaren lang mensen in Doggerland woonden.

Jagers kwamen naar de groene vallei

Aan het eind van de ijstijd 18.000 jaar geleden volgden jagers van het Europese vasteland hun prooidieren tot in Doggerland, een groene, vruchtbare vallei vol bossen en moerassen.

Neushoorns hadden een dikke vacht en waren perfect aangepast aan het koele klimaat van Doggerland. Foto: Shutterstock