Hoe werden de Galliërs Fransen?

Hoe groeide het oude Gallië uit tot het huidige Frankrijk?

De Franken kwamen uit het huidige Duitsland en namen Gallië in de 5e eeuw in.

Het huidige Frankrijk heette in de oudheid Gallië. In 51 v.Chr. werd Gallië een Romeinse provincie, maar de Romeinen hadden grote moeite met de Frankische buurstammen.

Die woonden ten noorden van de Rijn – de Gallische grens – maar plunderden graag aan de overkant van de rivier. Ten slotte zagen de Romeinen geen andere uitweg dan een gebied in Gallië af te staan aan de Franken op voorwaarde dat deze de grenzen bewaakten.

Nadat het Romeinse Rijk in het jaar 476 uiteenviel, groeide de invloed van de Franken en veroverden ze uiteindelijk heel Gallië. In de loop der tijd werd de naam van het gebied aangepast aan de nieuwe heersers. Rond 800 n.Chr. was het Frankische Rijk zelfs de grootste macht in Europa.