Hoe werd je beul?

Hoe kwam een beul aan zijn gruwelijke baantje?

Beulen en hun families werden veracht. Zonen traden daarom vaak noodgedwongen in hun vaders voetsporen.

Van vader op zoon

Het werk als beul ging vaak over van vader op zoon, maar ook mensen van buitenaf konden het laag in aanzien staande beulsvak uitoefenen.

De Duitse houthakker Heinrich Schmidt uit Hof werd bijvoorbeeld in 1553 door een markies aangewezen om drie mannen op te hangen. Door deze ondankbare taak kreeg Schmidt zo’n slechte reputatie dat hij daarna alleen nog werk kon krijgen als beul. Zo ontstond er een nieuwe beulenfamilie. .

Beul stond laag op de ladder

Iedereen keek op hen neer. Ze moesten buiten de stadsmuren wonen of nabij een onreine plaats, zoals het leprozenhuis. Veel kerken weigerden hun toegang, en bepaalde rechten, zoals het staatsburgerschap of gildelidmaatschap, werden hun onthouden. Ze mochten niet getuigen in rechtszaken.

Door deze geïsoleerde positie ontstonden er hele beulendynastieën die met elkaar samenwerkten. Ook richtten ze hun eigen gilden op waarbinnen de zonen in het vak werden opgeleid.