Hoe lang hebben we al huisdieren?

Welke dieren werden als eerste gedomesticeerd?

Al in 30.000 v.Chr. zouden mensen wolven gebruikt hebben bij de jacht. De hond werd later gedomesticeerd, want de oudste vondsten van skeletten van tamme honden zijn zo’n 15.000 jaar oud.

Rond 9000 v.Chr. gingen nomaden in het Midden-Oosten dieren houden voor het vlees: eerst schapen en later ook geiten.

De mensen namen de dieren met zich mee als ze zich op nieuwe plaatsen vestigden.

Ongeveer 2000 jaar later werd de koe in West-Azië getemd, terwijl Chinezen het varken domesticeerden. Inmiddels hadden de mensen daar vaste woonplaatsen en bedreven ze akkerbouw.

De dieren leverden vlees, melk, leer en wol, en ook spierkracht voor het werk in het veld.

Het konijn werd pas in de middeleeuwen voor het eerst gedomesticeerd.