Duivel lokte vrouwen met seks

Eind 16e eeuw begonnen veel vrouwen plotseling in tongen te spreken, wild om zich heen te slaan of – het ergste van alles – zich aan mannen aan te bieden. Deze vrouwen waren bezeten door de duivel.

Exorcisten letten op symptomen die erop konden wijzen dat iemand bezeten was. Sommige verschijnselen konden op een ziekte wijzen, maar bepaalde waren ontegenzeggelijk het werk van de duivel.

Duivel hield van vrouwen

In 1582 had de 30-jarige Duitse Apolonia Geisslbrecht ruzie met haar man, die een zuiplap was en haar sloeg. Ze riep de duivel aan en er verscheen plotseling een mooie man aan haar. Die wenkte haar, en zij volgde hem. Hierna was ze langdurig bezeten.

Veel andere vrouwen raakten rond het jaar 1600 net als Apolonia bezeten door de duivel en zijn demonen. Zo'n 80 procent van zijn slachtoffers was vrouw. In werkelijkheid waren de meeste van deze vrouwen waarschijnlijk geestesziek of wendden ze voor bezeten te zijn.

Duivel was een excuus voor seks

In de 16e eeuw gold een starre seksuele moraal, en vrome vrouwen mochten natuurlijk geen zin in seks hebben. Daarom denken huidige deskundigen dat vrouwen die gefrustreerd waren over de strenge regels deden alsof ze bezeten waren, en de duivel als excuus gebruikten om zich aan mannen aan te bieden.

In Historia 6/2015 kun je veel meer lezen over de duivel en exorcisme.