V. Trifonov, Yatsyuk Denis Anatolievich

Archeologen vinden oudste biertrechter ooit

Vergeet plastic trechters en een stuk tuinslang. 5500 jaar geleden zag een biertrechter er heel anders uit.

In 1897 groeven archeologen in het zuiden van Rusland grafheuvels uit van de Majkopcultuur uit de bronstijd. Ze troffen er mysterieuze gouden en zilveren buizen in aan.

Historici en archeologen hebben lang nagedacht over waar de één meter lange holle buizen voor dienden.

Eén theorie was dat ze onderdeel waren van 5500 jaar oude koninklijke scepters. Anderen dachten dat het een soort pijlenkokers waren, of zelfs een soort tentstokken.

Maar nu hebben Russische onderzoekers de metalen buizen nog eens goed bestudeerd, en hun conclusie luidt heel anders: het zijn gigantische rietjes.

Niet ver van Zuid-Rusland – in wat nu Iran en Irak is – hebben archeologen 5000-6000 jaar oude illustraties gevonden waar de buizen op staan. In de vroege bronstijd dronk men bij volkeren als de Sumeriërs en de Assyriërs gezamenlijk uit een kan die op de grond stond. De buizen van de Majkopcultuur lijken volgens de onderzoekers op die rietjes.

De onderzoekers denken dat de Majkopelite om een kan bier heen zat – en dat iedereen zijn eigen metalen rietje meebracht.

© Kevin Wilson

Er zat gerst en graan in de rietjes

De Russische theorie wordt ondersteund door monsters uit de oude rietjes. Tests wezen uit dat ze onder meer sporen van graan, gerstzetmeel en stuifmeel bevatten, en daarom zat er waarschijnlijk een soort bier in de rietjes – dat zou dan van een van de oudste biertjes ter wereld zijn.

Bovendien vonden ze kleine metalen zeefjes in de rietjes om drab uit het bier te halen.

Als de theorie klopt, zijn de vergulde rietjes uit de Majkopcultuur de oudste biertrechters te wereld.