Lawrence Berkeley, National Image Library

Complottheorie: Geheime genootschappen regeren de wereld

Een netwerk van geheime clubs regeert de wereld. Zo luidt een aantal van de bizarste complottheorieën, die gemeen hebben dat alles in het diepste geheim gebeurt en de leden vrijwel uitsluitend mannen zijn.

Hitler werd te eigenwijs

Theorie: De nazi’s hebben in het geheim een fascistisch Vierde Rijk gesticht in de VS en willen wereldheerschappij.

Volgens een van de theorieën keek een aantal rijke Amerikanen in april 1945 handenwringend toe toen nazi-Duitsland ten onder ging. 12 jaar eerder hadden ze Hitler aan de macht gebracht met als doel de wereldheerschappij over te nemen. Maar omdat Hitler te zeer zijn eigen gang ging, liepen de Amerikanen over naar de tegenstander.

Toch bleven de magnaten dromen van een wereld onder het bestuur van de nazi’s. Terwijl Berlijn werd gebombardeerd, smokkelden ze Hitler en andere nazikopstukken het land uit. Na de oorlog zetten ze de plannen voor een Vierde Rijk in een fascistische VS voort.

Een ‘bewijs’ zou zijn dat na de oorlog vooraanstaande wetenschappers uit nazi-Duitsland naar de VS werden gehaald – zoals raketbouwer en NSDAP-lid Wernher von Braun.

Wernher von Braun ontwikkelde raketten voor de nazi’s én de VS.

© Getty Images

Satanische sekte stichtte de VS

Theorie: De vrijmetselaars stichtten de VS met het doel over de rest van de wereldbevolking te heersen.

Waar de orde van vrijmetselaars vandaan komt of wanneer de eerste loges ontstonden, is niet bekend. Volgens sommige historici moet de oorsprong worden gezocht in de middeleeuwen, toen de allerbeste steenhouwers verfijnde ornamenten konden uithakken in kalksteen, zogeheten freestone. Zij stonden bekend als vrijmetselaars.

Over het geheel genomen hangt er rond de vrijmetselarij een waas van mystiek. Elk nieuw lid zweert de geheimen van de orde nooit te onthullen en moest er tot 1986 zelfs in toestemmen dat ‘zijn keel doorgesneden wordt, zijn tong bij de wortel wordt uitgerukt en begraven in het rulle zand’ als hij zijn mond voorbijpraatte.

De geheimzinnigheid leidde tot wilde verhalen over de orde. Sommigen zien de vrijmetselaars als een satanische sekte, anderen denken dat ze een nieuwe wereldorde willen creëren met zichzelf aan het hoofd. Volgens de complotdenkers werd de VS hiertoe gesticht door de vrijmetselaar George Washington.

Een ‘bewijs’ vormt het 1-dollarbiljet, waarop novus ordo seclorum staat – een nieuwe orde in onze tijd – en een alziend oog, een vrijmetselaarssymbool.

Een tegenargument is echter dat verschillende Amerikaanse vrijmetselaars de Engelse koning steunden en niet wilden dat het land onafhankelijk werd.

Dit symbool van de vrijmetselarij – het alziend oog – staat onder meer op het Amerikaanse 1-dollarbiljet.

© Corbis/All Over

Geheime orde wil tirannie invoeren

Theorie: De Illuminati willen de christelijke samenleving ten val brengen en een tirannie van het intellect invoeren.

De Beierse Adam Weishaupt stichtte de Illuminati in 1776 om een einde te maken aan bijgeloof, religieuze dogma’s en machtsmisbruik.

Zulke ideeën waren levensgevaarlijk in die tijd, omdat vrijwel alle Europese landen werden bestuurd door een autocratische vorst, die werd gesteund door de kerk. Weishaupts Illuminati kregen dus al snel machtige vijanden, en na 11 jaar verbood Karl Theodoor, de keurvorst van Beieren, de orde.

Hoewel de Illuminati van het toneel verdwenen, werden ze niet vergeten. Niet lang daarna, in 1789, begon de Franse Revolutie, en de daden van de revolutionairen deden denken aan de doelstellingen van de orde.

Zo werden kerkelijke eigendommen vernietigd en priesters verdreven en kwam de koninklijke familie onder de guillotine. Diverse toenmalige conservatieven dachten daarom dat de orde van de Illuminati in het geheim was blijven bestaan en achter de revolutie zat.

Nog steeds zijn er complotdenkers die menen dat de Illuminati achter de schermen westerse regeringen aansturen en een tirannie van het intellect willen invoeren. De orde zou dus van alles zijn: van satanische sekte tot communistische organisatie die een nieuwe wereldorde nastreeft.

De Beierse Illuminati gebruikten een uil als symbool. Dat teken zien complotdenkers tegenwoordig nog steeds overal opduiken. Voor hen toont dit aan dat de orde van de Illuminati nog altijd bestaat.

Elk jaar in juli komen hoge politici bijeen op het kampeerterrein Bohemian Grove in Californië. Volgens sommigen is het een Illuminatibijeenkomst, vanwege het beeld van een uil dat hier staat.

© Library of Congress

Aziatische maffia vermoordde Bruce Lee

Theorie: De triades besturen de Aziatische filmbranche en vermoorden sterren die niet naar hun pijpen dansen.

Grote delen van de Aziatische onderwereld worden aangestuurd door triades. De organisatie ontstond in de jaren 1760 als een rebellenbeweging die de Han-dynastie wilde terugbrengen op de Chinese troon en zichzelf zag als de opvolger van Guan Yu. Deze generaal streed in de 3e eeuw om de Han-dynastie bijeen te houden.

Toen in 1911 de Chinese keizer viel, hadden de triades opeens geen doel meer. Ze richtten zich daarom op de criminaliteit en ontwikkelden zich tot de Aziatische evenknie van de maffia. Complotdenkers beschuldigen hen er vaak van de Aziatische filmbranche te besturen. Zo zouden ze de acteur Bruce Lee hebben gedood, omdat hij geen beschermingsgeld wilde betalen.

Lot van de VS is in handen van een studentenvereniging

Theorie: Skull and Bones is niet gewoon een studentenvereniging, maar leidt jonge mannen op tot wereldheersers.

Sinds 1832 worden elk jaar 15 studenten van Yale University ingewijd in het genootschap Skull and Bones. Ze zouden hierbij worden geslagen en naakt moeten modderworstelen.

Volgens complotdenkers is Skull and Bones echter veel meer dan een studentenvereniging met een heftige ontgroening. Het eigenlijke doel is een elite te vormen die over de wereld zal heersen.

De complotdenkers zien zich gesteund door het feit dat verschillende zogeheten Bonesmen een machtige positie hebben bekleed. William Taft, de 27e president van de VS, was mbijvoorbeeld lid, net als de presidenten George Bush senior en junior.

Waarschijnlijk heeft het succes van de leden echter meer te maken met het goede netwerk van de vereniging.

Het getal in het logo van Skull and Bones zou het duivelsgetal 666 verbergen. De complexe berekening luidt als volgt: 3 x 2 x 2 = 12 = 6 + 6 = 66. Als je 600 optelt bij 66, kom je uit op 666.

Het logo verwijst naar de dood van de Griekse redenaar Demosthenes in 322 v.Chr.

© Yale University Library

Politici lokken met opzet oorlogen uit

Theorie: Bilderberg wil een duistere wereldregering creëren en de bevolking tot slaven maken.

De leden van Bilderberg behoren tot de absolute elite op het gebied van economie en politiek.

Op een jaarlijkse besloten topconferentie bespreken ze de situatie in de wereld en zorgen ze er volgens critici voor dat alles zich precies volgens hun wensen ontwikkelt.

Complotdenkers menen dat de groep een duistere wereldregering onder zijn leiding wil creëren door crises uit te lokken. Als kiezers denken dat het misgaat met de wereld, accepteren ze hun leiders namelijk eerder als verlossers.

Bilderberg werd na de Tweede Wereldoorlog opgericht door o.a. de Poolse diplomaat Józef Retinger en prins Bernhard, om met de elite in een informele sfeer de internationale politiek te bespreken. Sinds 1954 ontmoeten zeer machtige mannen en vrouwen elkaar op de conferentie.

Wetenschappers zijn satanisten

Theorie: De Rozenkruisers zijn wetenschappers die een pact hebben met de duivel.

In 1614 kwam er een manifest uit over een geheim genootschap dat de Rozenkruisers heette. De anonieme schrijver vertelde tot in detail over een sociëteit van wetenschappers die zieken genazen, spraken over filosofie en wiskunde en magie bedreven.

Het valt te betwijfelen of die broederschap ooit heeft bestaan, maar korte tijd na de publicatie van het manifest werd de orde er al van beschuldigd samen te spannen met de duivel.

Toch kreeg het manifest diverse volgers, en zelfs nu nog beweren verschillende loges de erfgenamen te zijn van de Rozenkruisers. Dat geldt bijvoorbeeld voor A.M.O.R.C., dat zich bezighoudt met telepathie en met kosmisch bewustzijn.

De orde is ook in Nederland actief.