Diaa Albukaai and Kévin Guadag

Archeoloog: Raadsel van stenen vliegers opgelost

Vanuit de lucht lijken het net vliegers, maar waren de kunstmatige steenformaties in werkelijkheid landingsbanen voor ufo’s? Nee, ze dienden heel ergens anders voor, aldus een Franse onderzoeker.

Vanuit de lucht zien ze eruit als vliegers, maar waar de raadselachtige steenformaties in de woestijn voor dienden, wist niemand.

‘Er zijn er duizenden in Noord-Afrika en Noord-Amerika,’ zegt professor Dani Nadel van de universiteit van Haifa. Daarnaast zijn de trechtervormige steenformaties aangetroffen in droge delen van Kazachstan, Oezbekistan en Tibet.

Er is wel geopperd dat de ‘vliegers’ oude verdedigingswerken of kalenders waren, of zelfs landingsplaatsen voor ruimtewezens. Maar nu weten we eindelijk wat hun doel was.

Op sommige plaatsen zijn de vallen zo aangelegd dat ze kuddedieren naar een afgrond leiden.

© David Kennedy/RCU/AAKSAU

Trechter ving dieren op

Uit nieuw onderzoek blijkt dat de vliegers gewiekste vallen voor kuddedieren zijn.

‘De oriëntatie van de opening van de vallen steunt de theorie dat ze werden geconstrueerd om migrerende kuddes dieren te vangen,’ aldus professor Rémy Crassard van het nationale centrum voor wetenschappelijk onderzoek in Frankrijk.

De vallen werden in de steentijd gebouwd in gebieden die toen geen woestijnen waren, maar vruchtbaar grasland. De constructies leidden de dieren naar een omheind stuk grond, waar jagers lagen te wachten.

De dieren werden geveld met speren of pijlen of naar een afgrond geleid, waar ze te pletter vielen.

Met deze vallen konden jager-verzamelaars genoeg vlees krijgen om hun stam lange tijd te kunnen voeden.