Wat was de oplage van een middeleeuwse bestseller?

In hoeveel exemplaren kon een boek in de middeleeuwen verschijnen?

Niemand weet hoe vaak monniken de middeleeuwse boeken kopieerden. Maar monnikenwerk was het.

In de vroege middeleeuwen – vóór de boekdrukkunst werd uitgevonden door Gutenberg, rond 1450 – werden boeken letter voor letter met de hand overgeschreven. Alleen kloosters hadden de arbeidskrachten daarvoor, dus religieuze geschriften en verhandelingen hadden de hoogste oplage.

Hoe vaak de boeken overgeschreven werden, werd niet bijgehouden. Maar afgezien van de Bijbel moet het boek Legenda Aurea (Gouden Legende) een middeleeuwse bestseller zijn geweest. Het is in de 13e eeuw door Jacobus de Voragine geschreven. Met een groot inlevingsvermogen vertelde hij over de vreselijke pijniging van christelijke martelaren. Het is in alle Europese talen vertaald en er zijn zeker 1100 exemplaren van bewaard gebleven.