Waarom hebben generaals sterren?

Hoe werden sterren het symbool van de officiersrang?

Al in de middeleeuwen gaven sterren rangen aan. In die tijd werd het symbool vooral door de hoogste klassen gebruikt.

De vroegste beschavingen associeerden sterren met de goden. Zowel de Grieken als de Romeinen gebruikten ze daarom vaak als symbool, en die traditie werd in de middeleeuwen voortgezet.

De sterren kwamen voor in symbolen voor adelsorden, zoals de prestigieuze Engelse Orde van het Bad. In de 18e eeuw verschenen er ook op officiersuniformen sterren. Ze werden aangebracht op de schouderversiering om de rang aan te duiden.

In de 19e eeuw verdween de versiering, maar de sterren bleven – als een discrete, maar wel effectieve manier om gezag aan te duiden.