Shutterstock

Waarom huilen we krokodillentranen?

Al sinds de oudheid bestaat de mythe over de valse tranen van de krokodil.

Het woord krokodillentranen stamt uit de oudheid, toen mensen dachten dat de krokodil tijdens het eten valse tranen huilde.

Dat idee leefde ook bij de oude Grieken en Romeinen, zo weten we van de filosoof en schrijver Plutarchus.

Mensen zijn net krokodillen

Rond 100 n.Chr. vergeleek hij het gedrag van de krokodil met dat van een mens die de dood van een ander op zijn geweten heeft en er daarna verdrietig over is.

Later gebruikte Jean de Mandeville krokodillentranen in zijn 14e-eeuwse verhalen: ‘Het land heeft veel krokodillen, die als slangen zijn. Ze doden een man, en als ze die opeten, huilen ze.’