Mochten vrouwen meedoen aan de Olympische Spelen?

De oude, Griekse Olympische Spelen waren voorbehouden aan mannen.

Griekse vrouwen hadden in de oudheid hun eigen wedstrijd.

De oude Olympische Spelen waren een religieus festival voor de god Zeus. Alleen mannen mochten meedoen en de spelen bijwonen.

Vrouwen konden op één manier actief zijn bij de spelen: ze konden een wagen bezitten die meedeed aan de wagenrennen. Prinses Cynisca uit Sparta won twee keer met haar wagen: in 396 en 392 v.Chr. Ze mocht er waarschijnlijk niet bij zijn om haar zege te vieren.

Griekse vrouwen hadden hun eigen sportfestijn: de zogeheten Heraia werden ook in het stadion van Olympia gehouden. Ongetrouwde vrouwen namen het bij deze spelen tegen elkaar op.

De vrouwenspelen worden in de 6e eeuw v.Chr. voor het eerst vermeld. De Heraia bestonden uit races op drie afstanden, die iets korter waren dan die voor mannen. En anders dan de heren liepen de dames niet naakt. Ze droegen een zogeheten chiton, die de rechterschouder en -borst echter onbedekt liet.