Wat is het Vlot van de Medusa?

Beeldt het schilderij Vlot van de Medusa in het Louvre een echte gebeurtenis af?

Het trieste verhaal van een schipbreuk was de inspiratie voor een van de meesterwerken in het Louvre in Parijs.

De Fransman Théodore Géricault baseerde zijn meesterwerk op een echte schipbreuk. In 1816 voer het fregat Méduse op een zandbank op 60 mijl uit de westkust van Afrika. Er pasten 250 opvarenden in de sloepen, en 147 anderen klommen op een houten vlot dat op sleeptouw genomen werd.

Maar de kapitein liet de touwen doorsnijden omdat het vlot de sloepen ophield.
Op het vlot werd algauw gevochten om de schaarse proviand. Al in de eerste nacht kwamen 20 mensen om, soms door zelfmoord. De golven beukten op het overbeladen vaartuig in en alleen de schipbreukelingen in het midden werden niet weggespoeld.

Na vier dagen waren er nog 67 man over op het vlot. De honger zette een aantal van hen aan tot kannibalisme. Het recht van de sterkste gold: de doden werden opgegeten en de zwakken overboord gegooid.

Op dag 12 kreeg het Franse schip Argos het vlot in zicht. 15 opvarenden werden gered, van wie er vijf later alsnog bezweken. De kapitein en de rest van de bemanning in de sloepen slaagden erin de Franse kolonie Senegal te bereiken.

De 27-jarige Géricault vond het een fascinerend verhaal en wilde het vereeuwigen. Het resultaat maakte hem wereldberoemd.